Ikääntyneet ihmiset oppivat tietotekniikkaa Vanhustyön keskusliiton hankkeessa – ensimmäiset pilotit käynnistyvät

Ikääntyneet ihmiset oppivat tietotekniikkaa Vanhustyön keskusliiton hankkeessa – ensimmäiset pilotit käynnistyvät

Viestintä, 17.3.2015

Vanhustyön keskusliitto kehittää toimintamallia nettiopastuksen käynnistämiseksi iäkkäille ihmisille. Toimintamallia lähdetään testaamaan kevään aikana käytännössä usean pilottikohteen kanssa. Tarkoituksena on synnyttää paikallista toimintaa, jossa vapaaehtoiset vertaisohjaajat opastavat ikääntyneitä ihmisiä tietotekniikan ja netin käytössä.

Toimintamallissa on pohdittu, miten ja mistä vapaaehtoisia vertaisohjaajia saa rekrytoitua nettiopastajiksi, mitkä ovat nettiopastajan tehtävät ja säännöt ja millaisia asioita tulee huomioida nettiopastustoimintaa käynnistäessä. Myös nettiopastajien perehdytykseen on tehty runko ja käsikirjoitus. Toimintamalli tulee tulevaisuudessa olemaan kaikkien organisaatioiden hyödynnettävissä. Sitä voi myös muokata omaa tarvetta vastaavaksi.

Pilottikohteina on erilaisia ikääntyvien ihmisten kanssa toimivia organisaatioita eri puolilta Suomea. Tavoitteena on testata ja kehittää toimintamallia yhteistyössä ja saada toiminta vakiintumaan pilottikohteiden omaan toimintaan. Pilotteina ovat Loimaan Yksityisyrittäjäin Vanhainkotisäätiö, Tuulensuun Palvelukeskus Loimaalla, Servicecentret Pettersborg palvelukeskus Kokkolassa, Kotokartanosäätiö Riihimäellä, Palveluyhdistys Rateva ry Miehikkälässä, Ruusukorttelin hyvinvointikeskus Turussa, Palvelukeskus Akuliina Siilinjärvellä, Eläkkeensaajien keskusliitto ja Hämeenlinnan kaupunginkirjasto. Lisäksi pilotteja tulee Eläkeliiton yhdistyksistä LähiVerkko-projektin (Eläkeliitto ja EHYT ry) kautta.

Toimintamallia rakennetaan Seniorit surffaa – nettiopastaja auttaa -hankkeessa, jota rahoittavat Raha-automaattiyhdistys ja Suomen Kansanterveysyhdistys ry vuosina 2014–2016. Vertaisopastaja-toimintamallin lisäksi hanke tuottaa opastusmateriaalia netin ja tietotekniikan käyttöön ikääntyneiden ihmisten näkökulmasta. Uusia opastusmateriaaleja julkaistaan säännöllisesti koko hankkeen ajan.

Lisätietoa:

Tiina Etelämäki
Projektisuunnittelija
puh. 050 343 5955
tiina.etelamaki(at)vtkl.fi

www.vtkl.fi/seniorsurf 
Facebook: SeniorSurf
Twitter: SeniorSurfTakaisin