Vahvike-aineistopankista tietoa ja tukea yhteiseen toimintaan

Vahvike-aineistopankista tietoa ja tukea yhteiseen toimintaan

Viestintä, 2.2.2015

Uusi virikeaineiston tietopankki täydentää Vanhustyön keskusliiton verkkopalvelua. Vahvike-aineistopankkia voivat käyttää erilaisten ryhmien ja kerhojen ohjaajat sekä yksittäiset ihmiset. Vahvike sopii myös ikäpolvien yhteiseen toimintaan sekä opetuskäyttöön.

Vahvike-nimi muodostuu sanoista vahvistaa, virittää, kehittää. Aineistopankki on ulkonäöltään kaikille tuttu lipasto. Lipaston laatikoista löytyy eri aihepiireihin liittyvää tietoa, toimintaideoita, kirjallisuutta, hankkeiden tuloksia sekä virikemateriaalina mm. laulujen sanoja ja mittava kuvapankki. Sisältöjä on myös eri vuodenaikoihin ja niihin kytkeytyvään perinnetietoon liittyen. Näiden pohjalta on helppo virittää ajankohtaista keskustelua sekä ideoida ja suunnitella toimintaa ja teemapäiviä.

Vahvikkeesta löytyy ideoita ja toimintamalleja säännöllisesti kokoontuville kerhoille ja ryhmille sekä erilaiseen vapaaehtoistoimintaan. Vahvike sisältää myös aineistoja, joita voi soveltaa käyttöön ns. lennosta. Kun esimerkiksi hoivatyön lomaan sopii hetki tehdä jotain muuta, voi Vahvikkeesta poimia toimintaidean ja keskustelunaiheita. Kuvapankista voi valita sopivia kuvia keskustelun pohjaksi tai vain katseltavaksi ja nautittavaksi. Kuvat sopivat myös vuodehoidossa olevan henkilön mieltä piristämään. Vahvikkeen aineistoja voi hyödyntää eri-ikäisten ryhmätoiminnassa.

Sivuilta on löydettävissä myös tieteelliset perustelut moniin toimintoihin. Verkkopalvelun aineistoja täydennetään edelleen mm. uusien tutkimusten sekä käyttäjien kokemusten pohjalta. Sivuston aktiivisena täydentäjänä tulee olemaan keskusliiton oma Senioritoiminta. 

Vahvike-tietopankin koonnut suunnittelija Outi Mäki on iloinen kentän monivuotisen toiveen toteutumisesta.

– Viriketoiminnan suuresta merkityksestä on viime vuosina ilmestynyt paljon tutkimuksia. Intoa toiminnan järjestämiseen on ollut, mutta käytännön toteutusta on haitannut se, että tietoa toimintavinkeistä ja materiaaleista on ollut vaikea löytää. Nyt näillä asioilla on pysyvä kotipesä, joka on kaikkien ulottuvilla ja jota kehitetään ja täydennetään jatkuvasti.

Toiminnanjohtaja Satu Helin pitää Vahvikkeen rakentamista teknissosiaalisena innovaationa.

– Työtä on ohjannut visio teknisistä ratkaisuista, jotka olisivat iäkkäille ihmisille ja heidän kanssaihmisilleen mahdollisimman helppoja. Vision toteuttamisessa on koeteltu myös raja-aitoja. Vanhustyön keskusliitto tunnetaan iäkkäille ihmisille hyvinvointia edistävänä toimijana. Liiton tuottamien laulukirjojen ja muistelukorttien ohella kaikille avoin ja maksuton uusi Vahvike-sivusto merkitsee suurta hyppäystä, jolla voidaan edistää iäkkäiden ihmisten tasavertaista mahdollisuutta osallistua aktivoiviin toimintamuotoihin. Vanhustyön toimijoille sivusto tuo ideoita ja avaa mahdollisuuksia toteuttaa merkityksellisiä arjen sisältöjä, joilla on tutkitusti vahva yhteys hyvinvointiimme. Tietopankki on erinomainen apu kaikille viriketoimintaa järjestäville ammattilaisille ja vapaaehtoistoimijoille, ideoista hyötyvät myös yksittäiset kansalaiset.  

Klikkaa sisään Vahvikkeeseen!

Lisätietoja

Suunnittelija Outi Mäki, 050 572 2353, outi.maki(at)vtkl.fi

Toiminnanjohtaja Satu Helin, 050 428 5244, satu.helin(at)vtkl.fi

Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, 050 421 0762, leena.valkonen(at)vtkl.fiTakaisin