Onnittelut Turun Lähimmäispalveluyhdistykselle

Onnittelut Turun Lähimmäispalveluyhdistykselle

Viestintä, 20.2.2015

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt tunnustuksen 19 vetovoimaiselle sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikalle. Työpaikat ovat luoneet toimintatapoja, joilla henkilöstön hyvinvointia ja sitoutumista työhön on parannettu. Yhtenä tunnustuksen saajana on Turun Lähimmäispalveluyhdistys. Onnittelut jäsenyhteisöllemme!

Tunnustukset jakoi STM:n ylijohtaja Leo Suomaa perjantaina 20.2.2015 Helsingissä pidetyssä tilaisuudessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos ovat kartoittaneet sote-alan vetovoimaa lisääviä tekijöitä. Työpaikat itse sekä työmarkkina- ja ammattijärjestöt ovat ilmiantaneet vetovoimaisia esimerkkityöpaikkoja, jotka Työterveyslaitos on arvioinut.

Työpaikan vetovoimatekijöiksi on tunnistettu muun muassa mahdollisuus osallistua päätöksentekoon työpaikalla, toimiva työterveyshuolto, oikeudenmukainen johtaminen sekä yhteisöllisyys. Vetovoimainen työpaikka onnistuu rekrytoimaan uusia työntekijöitä ja tukee nykyisten työntekijöiden työssä jatkamista.

Tunnustuksen vetovoimaisuuden aktiivisesta lisäämisestä saaneet työpaikat

Mielekäs-ohjelmalla vetovoimaa sosiaali- ja terveysalalle.Takaisin