Korjausavustuksia vanhusten asuntoihin

Korjausavustuksia vanhusten asuntoihin

Viestintä, 2.2.2015

Vanhusten asuntojen muutostöihin on saatavissa yhteiskunnan tukia. Korjausavustusten hakuaika on meneillään ja päättyy 26.3.2015. Tukien tarkemmista ehdoista kannattaa soittaa Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojille. Korjausneuvojat avustavat hakemusten tekemisessä.

Korjausavustusta haetaan kunnalta, joka saa määrärahat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Avustus myönnetään sosiaalisin perustein. Asunnossa asuvan ruokakunnan tulot ja varallisuus eivät saa ylittää asetettavia rajoja. Veteraaneilla on muuta vanhusväestöä korkeammat tulorajat. Myös veteraanien leskille myönnetään avustuksia näillä korkeammilla tulorajoilla.

 Henkilöluku 1 2 3 4

 Tulot (brutto) 
euroa/kk

1 760 2 940 3 920  4 995

Jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski, sovelletaan seuraavia tulorajoja:

  Henkilöluku1234
 Tulot (brutto) 
euroa/kk
 
 2 2903 820  5 1006 500 


Korjausneuvojat avustavat
Vanhustyön keskusliitolla on 15 alueellista korjausneuvojaa, jotka avustavat vanhuksia asunnossa tarvittavien muutostöiden suunnittelussa. Korjausneuvoja tekee tarvittavan paperityön eli tekee hankkeen luonnospiirustukset ja kustannusarvion sekä laittaa avustushakemukset liikkeelle. Tarvittaessa korjausneuvoja avustaa myös urakoitsijan löytämisessä. Korjausneuvojan tekemä työ on asiakkaille maksutonta, mutta remontin teko luonnollisesti maksaa asiakkaalle. 

Korjausneuvojien yhteystiedot.

ARAn sivut: Korjausavustus vanhusten ja vammaisten asuntoihinTakaisin