Vanhustyön keskusliiton eduskuntavaaliteesit 2015

Vanhustyön keskusliiton eduskuntavaaliteesit 2015

Viestintä, 12.1.2015

Vanhustyön keskusliitto painottaa vaaliteeseissään järjestöjen toimintaedellytysten turvaamista sekä riittävien palveluiden takaamista ikääntyville ihmisille.

Vanhustyön keskusliitto on koonnut vaaliteesit kevään eduskuntavaaleja varten. Keskusliitto painottaa, että                                                         

  • ikääntyneille ihmisille hyvinvointia ja palveluja tuottavien järjestöjen toiminnan rahoitus ja toimintaedellytykset tulee turvata paikallistason hyvinvointiosaamisen säilyttämiseksi. 
  • hankintalain ja palvelujen järjestämiskäytäntöjen tulee taata riittävät palvelut lisäämällä palvelusetelien käyttöä, takaamalla iäkkäiden ihmisten pitkäaikaisen hoitojärjestelyn pysyvyys sekä mahdollistamalla iäkkään ihmisen osallistuminen hoitojärjestelynsä päätöksentekoon.   
  • ikääntyneiden ihmisten kotona elämisen edellytyksiä tulee edistää nostamalla asuntojen korjaus- ja muutostöihin suunnatun valtion tuen tulorajoja sekä luomalla kansallinen toimintamalli ikääntyneiden ihmisten tietoyhteiskuntataitojen kehittämiseen osallisuuden ja itsenäisen asioinnin mahdollistamiseksi. 
  • sotainvalidien ja veteraanien asumisen tukimuodot ja palvelut tulee hoitaa kunniakkaasti. Sotaveteraanien määrän vähentyessä tulee samalla valmistella säädökset RAY-rahoituksen kanavoimiseksi niiden järjestöjen toimintaan, jotka tekevät työtä määrältään kasvavan vanhuuseläkeikäisen väestön hyväksi.      


Vanhustyön keskusliitto, VTKL, on maan johtava ja laajin vanhustyön ja ikääntymisen asiantuntijajärjestö. Liiton tehtävänä on edistää ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä toimia ikääntyneiden ihmisten hyväksi toimivien kolmannen sektorin järjestöjen edunvalvojana ja kilpailukyvyn kehittäjänä. Liittoon kuuluu noin 340 jäsenyhteisöjä eri puolilta Suomea. Jäsenyhteisöt tuottavat mm. asumis- ja hoivapalveluja, kotihoitoa, päivätoimintaa ja kuntoutusta sekä ylläpitävät merkittävää määrää vuokra-asuntoja ikääntyneille ihmisille. Jäsenistö järjestää ja ylläpitää myös monipuolista ryhmä-, vertais- ja vapaaehtoistoimintaa, neuvontaa sekä koulutus- ja kehittämistyötä. Jäsenyhteisöt toimivat yhteistyössä kuntien kanssa ja vaikuttavat yhteiskunnallisesti.

Keskusliitto tukee jäsenistöään tiedotuksen, neuvonnan, koulutuksen sekä yhteistyötapaamisten avulla. Liiton asiantuntijatoimintaa on laaja-alaisen kehittämis- ja tutkimustoiminnan lisäksi osallistuminen valtionhallinnon työryhmiin ja lainsäädäntötyön eri vaiheisiin, valtakunnallinen korjausneuvontatoiminta, Ystäväpiiri-toiminta ikäihmisten yksinäisyyden tunteen lievittämiseksi, vapaaehtoistoiminnan valmennus sekä Senioritoiminta pääkaupunkiseudulla.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Satu Helin, 050 428 5244, satu.helin(at)vtkl.fi

Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, 050 421 0762, leena.valkonen(at)vtkl.fi

Tulosta tiedote

VTKL vaaliteesit eduskuntavaaleihin 2015
74 KB, päivitetty 12.1.2015


Takaisin