Ikäihmiset teknologiamaailmassa tänään ja tulevaisuudessa

Ikäihmiset teknologiamaailmassa tänään ja tulevaisuudessa

Viestintä, 2.12.2014

Elämme keskellä suurta muutosta – Teknologia on läsnä kaikkialla, ja yhteiskunnan palvelut ja toiminnot siirtyvät yhä enemmän sähköiseen muotoon. Miten teknologinen murros vaikuttaa iäkkäimpien kansalaisten elämään? KÄKÄTE‐projektin juhlaseminaarissa Ikäihmiset teknologiamaailmassa tänään ja tulevaisuudessa 2.12. Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä eri alojen asiantuntijat pohtivat miten teknologia näkyy ikäihmisten arjessa, millaista on hyvä teknologia ja minkälaisten haasteiden edessä olemme.

– Vanhat ihmiset haluavat selviytyä itsenäisesti omassa elinympäristössään, ratkaista itse arjen pulmat, tuntea turvallisuutta, iloa ja onnea, mihin kuuluu myös yhteydenpito muihin ihmisiin, kuvaa kokemuksiaan Stakesin entinen ylitarkastaja Annikki Korhonen. Korhosen mukaan teknologia tarjoaa näihin kaikkiin hyvät mahdollisuudet, mikäli vanhojen ihmisten toiveet ja tarpeet otetaan jo suunnitteluvaiheessa huomioon. – Tekniikan helppokäyttöisyys on vanhojen ihmisten toivomuslistan ykkösenä, Korhonen muistuttaa. 

On myös paljon ikäihmisisiä, jotka eivät edes halua ottaa uutta teknologiaa käyttöön. – Änkyräksi leimaamisen sijaan uutuuksien vastustuksen voi kuitenkin nähdä myös kestävän kulutuksen valintana, sanoo tutkimusjohtaja Noora Talsi. – Jo olemassa olevat teknologiat kulutetaan loppuun, uusia ei enää hankita ja uusimpia villityksiä vastustetaan turhina. Nuukuus ja teknologioiden niukkuus voivat tuottaa myös tunteen oman elämän hallinnasta. Talsi nostaa kuitenkin esille myös huolen syrjäytymisestä, sillä Suomi rakentuu yhä enemmän sen varaan, että kaikilla on käytössä uutta tieto‐ ja viestintäteknologiaa. 

Erityisesti pankkipalveluiden siirtyminen verkkoon on herättänyt huolta kansalaisista, jotka eivät käytä nettiä. Pian raha‐asioiden hoitamiseen liittyvät haasteet voivat kuitenkin olla aivan erinäköisiä. Professori Pekka Puustisen mukaan maksaminen ylipäätään on suuressa murroksessa. – Perinteinen korttimaksaminen on katoava maksutapa, perinteiset tilien tarjoajat eli pankit joutuvat luovuttamaan asemansa aivan uusille toimijoille. Maksamisesta tulee yhä enemmän maksuvälineestä riippumattomampaa palvelua, Puustinen ennustaa. – Tässä murroksessa on hyvä pysähtyä kysymään millä me maksamme tulevaisuudessa, kuka hallinnoi tilejä ja mitä uusien maksutapojen käyttäminen meiltä kansalaisilta edellyttää? 

– Ikäihmisten tarpeet tulee huomioida teknologiaa kehitettäessä, tiivistävät KÄKÄTE‐projektin projektipäälliköt Lea Stenberg ja Marika Nordlund. KÄKÄTE‐projekti on selvittänyt ja nostanut esiin ikäihmisten toiveita ja tarpeita teknologiaan liittyen, ja tulokset ovat kaikkien hyödynnettävissä. – Teknologiayhteiskunnassa on myös turvattava kaikkien yhdenvertainen mahdollisuus saada opastusta laitteiden ja sähköisten palveluiden käyttöön, Nordlund ja Stenberg korostavat. 

Lisätietoja: KÄKÄTE‐projektin projektipäälliköt Marika Nordlund, puh. 050 373 1049, marika.nordlund (at) vtkl.fi ja Lea Stenberg, puh. 050 323 5533, lea.stenberg (at) valli.fi. 

Seminaarin materiaalit ovat luettavissa KÄKÄTE-projektin nettisivuilla www.ikateknologia.fi>Tilaisuuksien aineistot.Takaisin