Raha on huono motiivi vanhusten hoitamiseen

Raha on huono motiivi vanhusten hoitamiseen

Viestintä, 5.11.2014

On tärkeää, että jokainen organisaation eri tehtävissä toimiva henkilö tuntee oman työnsä tavoitteet ja konkreettiset keinot eettisesti hyvään toimintaan. Erityisen tärkeää tämä on sosiaali- ja terveysalan tehtävissä.

Vaikuttavuus ja taloudellinen tehokkuus takaavat organisaatioiden toiminnan jatkuvuuden. Yrityksillä suhde talouteen on julkisorganisaatioita ja yleishyödyllisiä toimijoita selkeämpi, voiton tuottaminen on toiminnan keskeinen lähtökohta.   

Taloudelliset tekijät ovat yhä useammin valintakriteeri myös työpaikkaa haettaessa. Taloudellinen tehokkuus saattaa tuottaa henkilökohtaisia palkanlisiä. Ongelmalliseksi suhde rahaan voi kehittyä tilanteessa, joissa lähdetään tavoittelemaan taloudellista hyötyä yli yleisen edun tai eettiset periaatteet hyläten.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijuutta ei sovi käyttää oman edun tavoittelemiseksi varmuuden vuoksi tehtävien, saati sitten tarpeettomien toimien toteuttamiseen. Erityisen tuomittavaksi tarkoituksellisen oman edun tavoittelu muodostuu hoidettaessa iäkkäitä ja hauraita ihmisiä, jotka eivät itse välttämättä kykene tekemään hoitonsa ja palvelujensa kannalta tarkoituksenmukaisia valintoja ja jotka ovat riippuvaisia siitä avusta, joka heille tarjoutuu.

Puolueeton ja juridisesti kelvollinen talousneuvonta tulee olla iäkkäiden ihmisten käytettävissä siinä vaiheessa, kun ihminen itse on aloitteellinen ja kykenee vielä omista asioistaan päättämään. Puuttuminen muihin kuin iäkkään ihmisen hoidon kannalta oleellisiin asioihin pitäisi herättää toimijassa pelkoa väärillä urilla olemisesta. Kaikenlainen mielistely, toisen mustamaalaaminen, manipulointi, saati sitten painostaminen, jopa uhkailu taloudellisten ratkaisujen tekemiseksi tai aiempien päätösten muuttamiseksi on tuomittavaa. 

Henkisen tai jopa fyysisen väkivallan kohteeksi joutuminen on kaikille ahdistava kokemus. Puolustuskyvytön henkilö, joka on terveytensä tai vammaisuutensa vuoksi toisesta riippuvainen, kokee uhriksi joutumisen monin verroin vaikeampana kuin henkilö, joka ei ole riippuvainen häntä uhkaavasta henkilöstä.

Epäeettisesti tai jopa rikollisesti toimivia ihmisiä löytyy eri työtehtävistä ja organisaatioista. Valitettavasti yksittäisiä tapauksia on esiintynyt myös vanhustenhuollossa, jossa ne saavat erityisen runsaasti paheksuntaa osakseen. Tämä ei saa johtaa siihen, että koko ala tulee leimatuksi puutteellisesta valvonnasta, johtamisesta tai koulutuksesta.  

Salon seudun tapahtuma pysäyttää. Taloudellisen voiton tavoittelu sopii huonosti iäkkäiden ihmisten palveluun. Yksilöille voittoa jakamaton yleishyödyllinen toiminta sekä organisaation vahva arvopohja edistävät toimintaa, jossa hyvät arvot toteutuvat käytännön työssä. Jo peruskoulutuksessa tulee luoda pohja elinikäiseen oppimiseen, vastuuseen oman osaamisensa ylläpidosta ja vastuuseen omista toimista. Hyvällä johtamisella ja työyhteisökäyttäytymisellä luodaan ilmapiiri, jossa vaikeista asioita voidaan keskustella, jotta kenenkään ei tarvitse väsyneenä tai epätoivossakaan päätyä toista vahingoittavaan ratkaisuun, joita myöhemmin katuu.

Iäkkäiden ihmisten palveluiden hakeutuvien motiivina tulisi olla ”Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina.”

Toiminnanjohtaja Satu Helin

050 428 5244

satu.helin (at) vtkl.fiTakaisin