Korjausneuvontatoiminnalla iso vaikutus veteraanien kotona-asumiseen

Korjausneuvontatoiminnalla iso vaikutus veteraanien kotona-asumiseen

Viestintä, 4.11.2014

Vanhustyön keskusliitossa tehty selvitys osoittaa, että korjausneuvonnan avulla on pystytty merkittävästi edistämään ja pidentämään veteraaniväestön kotona-asumisen mahdollisuuksia. Yhteiskunnan kannalta kotona asumisen pidentäminen tuo isoja säästöjä.

Vanhustyön keskusliitolla on 15 korjausneuvojaa eri puolilla Suomea. He auttavat maksutta sotainvalideja ja veteraaneja sekä myös muita apua tarvitsevia vanhuksia asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja avustusten hakemisessa. Korjausneuvonta-toiminta alkoi Sotainvalidien veljesliitossa ja siirtyi keskusliiton hallinnoimaksi vuosina 2000–2001. Sitä toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Vaikuttavuusselvitys veteraanien asunnoissa tehdyistä korjaustöistä tehtiin vuonna 2013 Varsinais-Suomen alueella. Selvitys tehtiin käymällä kohteissa ja haastattelemalla henkilöitä tai heidän omaisiaan ja suorittamalla puhelinhaastatteluja. Kohteita oli yhteensä 120 kappaletta ja niiden korjaukset ajoittuivat vuosille 1996–2012. Tutkituista kohteista 36 % oli sotainvalidien, 30 % veteraanien ja 34 % leskien asuntoja.

Korjausneuvoja Antero Hiilesvuon tekemässä selvityksessä kartoitettiin, mitä korjaustöitä ja koska asuntoon tai kiinteistöön oli tehty, korjauskustannukset, saadun avustuksen määrä sekä mikä oli korjaustyön tekemisen tarve ja peruste. Lisäksi selvitettiin veteraanin terveydentila haastatteluhetkellä. Käytössä oli IADL-mittari, joka antaa käsityksen kognitiivisten kykyjen vaurion asteesta eli miten veteraani suoriutuu välineellisistä päivittäistoiminnoista.

Korjaustyöt välttämättömiä arjessa selviytymisen kannalta

Kohteiden korjauksista neljäsosa (26 %) kohdistui esteettömyyden parantamiseen. Kylpyhuoneisiin ja niihin liittyviin sauna-pesutiloihin liittyviä korjauksia oli noin viidennes (19 %) ulkoportaisiin ja ulospääsyyn liittyviä korjauksia 17 % sekä puutteellisiin vesi-, viemäri ja vesijohtoliittymiin liittyviä korjauksia 16 %.

Korjaukset luokiteltiin vielä neljään osaan: muutostyöt, jotka on tehtävä rakennusteknisistä syistä, työt, jotka ovat liikkumista helpottavia, työt jotka on tehtävä, jotta asiakas pärjäisi tulevina vuosina ja korjaus- sekä muutostyöt, jotta asiakas ylipäätään pystyi jäämään kotiin.

Korjaus- ja muutostöiden välttämättömyydestä kertoo se, että 43 % toimista kohdistui ryhmään, jotta pärjäisi kotona tulevina vuosina kotona. Ryhmään, jotta ylipäätään pystyisi jäämään kotiin, lukeutui 35 % kohteissa asuvista asiakkaista.

Kotona asuminen jatkui

Selvitys kertoo, että asumisvuosien määrä korjatuissa kohteissa vuoden 2013 loppuun mennessä oli 953 vuotta. Keskimäärin kohteessa on asuttu remontin jälkeen kahdeksan vuotta ja 88 % veteraaneista asuu edelleen korjatuissa kodeissaan. Jälkipolville asuntoja tai kiinteistöjä oli siirtynyt 7 % ja ulkopuolisille kohteista oli myyty 4 %.

– Kotona asuvien määrä on huomattavan suuri ottaen huomioon elossa olevien veteraanien ja heidän leskiensä keski-iän, joka on lähes 90 vuotta, toteaa korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso Vanhustyön keskusliitosta.

Tutkittujen kohteiden korjaustöihin käytettiin yhteensä 1 946 900,00 euroa. Avustuksia näille kohteille myönnettiin kaikkiaan 1 228 000,00 euroa. Tämä merkitsee keskimäärin 63 %:n avustusta kuhunkin kohteeseen.

Kohteita, joissa remontti oli välttämättömyys asumisen jatkumisen kannalta, oli 42 kpl. Näissä kohteissa on asuttu yhteensä 329 vuotta ja avustuksia kohteet olivat saaneet runsaat 0,5 miljoonaa euroa (504 961 €). Jos asukkaat olisivat joutuneet muuttamaan palvelutaloon tai muuhun vastaavaan paikkaan, olisi siellä asumisen hinta ollut yhteensä lähes 12 miljoonaa euroa (hintana käytetty 100 €/vrk).

– Pelkästään näissä 42 kohteessa siis säästetty yhteenlaskettuna lähes 12 miljoonaa euroa asukkaan, Kelan ja muita yhteiskunnan kustannuksia, tiivistää Jukka Laakso.

– Luonnollisesti osa asukkaista on saanut kotiin tuotavia palveluja, joiden kustannukset vähentävät tuota säästettyä rahamäärää. IADL-mittarin tuottamista tuloksista kuitenkin huomaa, että veteraanit ovat säilyneet hyväkuntoisina kotona asuessaan, Laakso lisää.

 Lisätietoja

Korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso, 040 502 3807
Toiminnanjohtaja Satu Helin, 050 428 5244
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, 050 421 0762

etunimi.sukunimi @ vtkl.fi

Tutustu selvitykseen: Veteraanien asuntojen korjaustöiden vaikuttavuusselvitys, Varsinais-Suomi 2013:

Veteraanitutkimus
Veteraanitutkimus
1.8 MB, päivitetty 4.11.2014

Tietoa ympäristöministeriön Ikäkoti Kuntoon -kampanjasta.Takaisin