Vuoden vanhusteko 2014 palkinto Jyränkölän Setlementille: Vapaaehtoistoiminta vanhuksen hyvän ja arvokkaan kuoleman tukena

Vuoden vanhusteko 2014 palkinto Jyränkölän Setlementille:

Vapaaehtoistoiminta vanhuksen hyvän ja arvokkaan kuoleman tukena

Leena Valkonen, 5.10.2014

Vanhustyön keskusliitto ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen palkitsivat Heinolassa toimivan Jyränkölän Setlementin kehittämän vanhusten saattohoitomallin Vuoden 2014 vanhustekona. Esityksiä palkitsemiseen tuli yhteensä 30.

Jyränkölässä on saattohoitoa kehitetty aktiivisesti vuodesta 2010 lähtien. Tavoitteena on, että palvelutalossa asuvat vanhukset saisivat asua omassa kodissaan kuolemaansa asti. Jotta hyvä ja vanhusten tarpeiden ja toiveiden mukainen saattohoito toteutuisi, on Jyränkölässä panostettu hoitohenkilökunnan koulutukseen ja muodostettu vapaaehtoistoimijoista saattohoitorinki.

– Olimme paljon miettineet palvelutaloissamme, miten kuolemaa lähestyviä ihmisiä voisi tukea ja miten taata, ettei kuolemaa tarvitsisi kohdata yksin. Setlementissä toimii muutenkin vapaaehtoisia ja huomasimme, että vastaus olikin lähellä. Vapaaehtoisistamme koulutettiin saattohoitorinki ja nyt meillä on 15 vapaaehtoista käytettäväksi kodeissa ja laitoksissa koko kaupungin alueella, jos iäkkään kuolevan seuraksi toivotaan toista ihmistä, kertoo hoivapalvelujohtaja Kirsti Rantala Jyränkölän Setlementistä.

Rantalan mielestä tärkeintä saattohoidossa on inhimillinen kiireetön läsnäolo ja kuolevan yksilöllinen kohtaaminen. Saattohoidossa ihmisen ihmisarvo ja itsemääräämisoikeus korostuvat. Vapaaehtoinen on rinnallakulkija ja jos hän huomaa, että tilanteen helpottamiseksi tarvitaan ammattilaisen sairaanhoidollista apua, hän kutsuu hoitajan paikalle. Saattohoitoa on pystytty järjestämään tauotta jopa yöaikoihin.

Palautteen mukaan saattohoidossa olevat ovat kokeneet olonsa turvalliseksi, koska ei ole tarvinnut olla yksin. Omaiset ovat saaneet lepotaukoja vapaaehtoisten avulla ja kaukana olevat omaiset ovat kiittäneet siitä, että heidän läheisensä luona on toinen ihminen. Hoitohenkilökunta on voinut ilman huonoa omaatuntoa keskittyä ammattinsa mukaiseen työhön, kun vapaaehtoinen on ollut kuolevan tukena. Kuolemasta on tullut luonnollinen osa elämää. 

Palkintoraadin mukaan Jyränkölän saattohoitomallissa nousee esiin ihmisen arvokkuus ja hänen kunnioittamisensa, joka liittyy vahvasti myös tämän vuoden Vanhustenviikon teemaan. Mallia ovat olleet kehittämässä yhdessä kolmas sektori, seurakunta ja kunta, se on vahva osoitus yhteistyöstä.

– Keskusliiton arvojen mukaista toimintaa on, että jokaisella olisi hyvä elämä loppuun asti, sanoo toiminnanjohtaja Satu Helin.

– Laadukkaista kilpailuhakemuksista Jyränkölän vapaaehtoistoiminta saattohoidossa nousi esiin selkeänä ja inhimillisenä toimintamallina, lisää markkinointipäällikkö Esa Jääskeläinen Ilmarisesta. 

Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja se jaettiin valtakunnallisessa Vanhustenpäivän juhlassa Mikkelissä sunnuntaina 5.10.2014. Palkinto jaettiin nyt seitsemättä kertaa ja sen tavoitteena on kannustaa vanhustyön kehittämiseen ja tuoda esille toimivia malleja. 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Satu Helin, 050 428 5244, satu.helin(@)vtkl.fi

Hoivapalvelujohtaja Kirsti Rantala, Jyränkölän Setlementti ry, 044 797 2422, kirsti.rantala(@)jyrankola.fi

Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, 050 421 0762, leena.valkonen(@)vtkl.fi

 Takaisin