Vieraskirja-kiertueteos kertoo ja keskusteluttaa yksinäisyydestä

Vieraskirja-kiertueteos kertoo ja keskusteluttaa yksinäisyydestä

Leena Valkonen, 21.10.2014

Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminta, Zonta International Piiri 20 sekä Suomen Kansallisteatteri tarjoavat Vieraskirja-esityksiä Ystäväpiiri-ryhmille, heidän omaisilleen ja Ystäväpiiri-toiminnasta kiinnostuneille. Vieraskirja-esitys on myös mukana Ystäväpiiri-ohjaajien lisäkoulutuksissa. Maksuttomia tapahtumia järjestetään pääkaupunkiseudulla, Kuopiossa, Oulussa ja Tampereella.

Vieraskirja on tanssia ja teatteria yhdistävä kiertueteos ihmisen ainutlaatuisuudesta ja siitä, kun ei ole toista ihmistä jakamassa kokemuksia. Itseltään kadonnut nuori mies, kosketusta kaipaava aikuinen nainen ja hänen ikääntynyt leskiäitinsä etsivät suhdetta itseensä ja ympäristöönsä.  Jokaisen yksinäisyys on erilaista. Sillä on erilaisia seurauksia. He selviytyvät siitä eri tavoin.

Vieraskirja on syntynyt osana Yksinäisyys-projektia, joka on Tanssiteatteri Sivuun Ensemblen, Kansallisteatterin Kiertue-näyttä-mön, Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin sekä Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnan yhteinen hanke. Vieraskirjan pohjana on myös Ystäväpiiri-ryhmäläisten yksinäisyys-kokemuksia. Projekti on saanut rahoitustukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Tuotannon taiteellisesta toteutuksesta vastaa koreografi-ohjaaja Ninni Perko työryhmänsä kanssa.

Vieraskirjan ensi-esitys pidettiin Helsingissä entisessä Lapinlahden sairaalassa 21.10.2014.

Kiertueen tilaisuudet järjestetään seuraavasti. 

  • Ikäihmisten tilaisuudet: Oulu 28.10., Tampere 19.11., Espoo 25.11., Helsinki 27.11., Kuopio 12.12
  • Ystäväpiiri-ohjaajien lisäkoulutukset: Oulu 27.10., Helsinki 17.11., Tampere 18.11. ja Kuopio 11.12.


Ystäväpiiritoimintaa vuodesta 2006 lähtien

Yksinäisyys on arkipäivää monelle iäkkäälle ihmiselle. Esimerkiksi leskeys, masentuneisuus, yksin asuminen ja tarpeettomuuden tunne voivat aiheuttaa yksinäisyyttä. Myös elämäntilanteen muutokset, kuten eläkkeelle jääminen tai muutto palvelutaloon voivat aiheuttaa yksinäisyyden kokemuksia. Yksinäisyyden tiedetään olevan kielteisesti yhteydessä hyvinvointiin, toimintakykyyn ja terveyteen. Se voi aiheuttaa monia ikäviä tunteita, kuten surua ja ahdistusta.

Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toimintaa on toteutettu jo vuodesta 2006 lähtien. Toimintaan on osallistunut jo yli 7000 iäkästä ihmistä ja palautteiden perusteella yli 90 % osallistujista kokee yksinäisyyden tunteen lievittyneen ryhmätoiminnan aikana. Ryhmäläiset ovat kiitelleet erityisesti vertaistukea ja kokemusten jakamista samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Mukava yhdessä tekeminen, hyvä yhteishenki ja huumori ovat tärkeitä syitä sille, että 98 % osallistujista suosittelee toimintaa muille. Ystäväpiiri-ryhmiä on ympäri Suomea

Koulutamme Ystäväpiiri-ohjaajia, joita on noin 600. Järjestämme koulutetuille Ystäväpiiri-ohjaajille maksuttomia lisäkoulutuksia vuosittain. Tänä vuonna Vieraskirja-esityksen lisäksi lisä-koulutuksissa kuullaan mm. Aila Pikkaraisen (THM, KM, Jyväskylän AMK) asiantuntijapuheenvuoro kuntoutuksen ja voimaantumisen näkökulmasta: ”Minä, työparityöskentely ja ryhmät - Ystäväpiiri-ohjaajuuden perusteiden tunnistaminen ja vahvistaminen”. Lisäkoulutuksissa käydään myös paneelikeskustelu, jossa iäkkäät ryhmäläiset ja Ystäväpiiri-ohjaajat kertovat kokemuksiaan toiminnasta ja yksinäisyydestä.

Lisätietoja Ystäväpiiri-toiminnasta: Vanhempi suunnittelija Anu Jansson, 050 402 2529, anu.jansson(at)vtkl.fi.

(Kuva: Hanna Sakara)

 Takaisin