Seminaarisarja esteettömän asumisen kehittämisestä

Seminaarisarja esteettömän asumisen kehittämisestä

Leena Valkonen, 23.10.2014

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Lahden kaupunki järjestävät yhteistyössä Kiinteistöliitto Päijät-Hämeen, Vanhustyön keskusliiton ja Kone Hissit Oy:n kanssa asuinkiinteistöjen esteettömyyttä, korjausrakentamista ja hissien rakentamista sekä suunnitelmallista kiinteistönpitoa käsittelevän kuuden tilaisuuden seminaarisarjan loppuvuoden ja ensi kevään aikana.

Esteettömyyttä käsittelevään seminaarisarjaan kutsutaan tilaisuuden teeman mukaan eri alojen asiantuntijoita puheenvuoron pitäjiksi. Teemat käsittelevät esteettömyyttä teknisten, taloudellisten ja toiminnallisten ja sosiaalisten tekijöiden näkökulmista.

Tilaisuuksien tarkoituksena on lisätä esteettömyyteen liittyvää tietoa ja osaamista ensisijaisesti Lahden alueella toimiville asunto-osakeyhtiöille, kiinteistönpidon ammattilaisille ja yrityksille sekä tutkimusta ja koulutusta tekeville tahoille, viranomaisille ja järjestöille.

Ensimmäinen tilaisuus pidetään Lahdessa Sibelius-talon Kuusi-kabinetissa ti 4.11. klo 12.30–15.00. Tilaisuus on osallistujille maksuton. Ilmoittautumiset seminaariin viimeistään 28.10.2014.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen seminaariin.

Seminaareista kertyvä aineisto julkaistaan seminaarien jälkeen sähköisenä Ladecin nettisivuilla.Takaisin