Uuden toiminnanjohtajan tervehdys

Viestintä (info a vtkl.fi), 1.9.2014

Saaga Helin

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry:n valtuuston nimittämänä uutena toiminnanjohtajana kiitän edeltäjääni YTL Pirkko Karjalaista merkittävästä ja pitkäaikaisesta työstä ikääntyvien ihmisten, vanhusten sekä vanhustyön keskusliiton hyväksi. Haluan osoittaa kunnioitusta myös keskusliiton aiempien toiminnanjohtajien, rovasti Verneri Louhivuoren sekä FM Tertta Sundholmin pitkäaikaiselle ja merkittävälle toiminnalle. 

Edeltäjieni päämäärätietoinen yhteistyö keskusliiton luottamushenkilöiden ja jäsenjärjestöjen edustajien kanssa on taannut vuonna 1949 perustetun liittomme aseman Suomen johtavana vanhustyön asiantuntijana. Keskusliitto on innostanut jäsenistöä, henkilöstöään sekä laajasti ikääntymisen parissa toimivia tahoja. Nimensä mukaisesti keskusliitto toimii valtakunnallisesti yli 340 jäsenjärjestönsä edunvalvojana. Lisäksi yhteistyötä tehdään eri ministeriöiden, kuntaliiton, kuntien, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden sekä useiden muiden tahojen kanssa. Liitto on lisäksi yhteiskunnallisesti vahva mielipidevaikuttaja ikääntyvien ja vanhusten hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistämisessä.

Haluan hoitaa tehtävääni historiaa kunnioittaen, nykyisyydessä eläen ja tuleviin mahdollisuuksiin rohkeasti tarttuen. Uskon hyötyväni aiempien tehtävieni tuomasta osaamisesta ja kokemuksesta mm. rakenteellisten uudistusten toteuttamisessa. Haluan oppia myös uutta. Oppimishaluisella mielellä uskon olevan sijaa ajassa, jossa moni asia edellyttää irrottautumista aiemmista käytänteistä ja epävarmuuden sietämistä. 

Otan tehtävän vastaan tilanteessa, jossa on meneillään monia rinnakkaisia ja toisiinsa kytkeytyviä uudistuksia. Yksittäisistä tekijöistä haastavinta on se, että nopeita ratkaisuja kansantalouden kääntämiseksi kasvuun ei ole löytynyt. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen siirtynee viidelle suurelle SOTE-alueelle, joissa ei välttämättä ole sitä alueellista ja paikallista tuntemusta, mitä nykyisillä 240 järjestäjätaholla tuttuina yhteistyökumppaneina on. 

Lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista sovelletaan käytäntöön kokonaisuudessaan vuoden 2015 alussa. Täten lain toimeenpanon vaikutukset ovat arvioitavissa vasta tulevien vuosien aikana. Jäsenjärjestöillemme erityisen merkittävää on säätiölain uudistamisen lisäksi hankintalain valmistelu. Lain yksityiskohtien soveltaminen tulevassa SOTE-järjestelmässä herättää runsaasti kysymyksiä. Uudenlaiset turvallisuuteen liittyvät tekijät ovat nousseet yllättäen ajankohtaisiksi. 

Muutosten yhteiskunnassa yksi on kuitenkin varmaa; Suomi on kärjessä, se on yksi maailman nopeimmin ikääntyvistä maista. Se merkitsee vanhuuseläkkeellä olevien henkilöiden määrän lisääntymistä keskuudessamme. Nimitysuutiseni jälkeen sain osuvasti onnittelut siirtymisestä ”kasvavalle toimialalle”. Vanhustyön keskusliitto on nimennyt tämän vuoden Vanhustenviikon teemaksi ”Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina”. Viikon teema ei saa jäädä vain yhden viikon teemaksi, vaan se tulee nostaa yhteiskuntamme perusarvoksi ohjaamaan päätöksentekoa ja sen toiminnallistamista. 

Satu Helin
Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja 1.9.2014 alkaen 

Meddelandet på svenskaKatso toiminnanjohtaja Satu Helinin videoesittely alla olevasta linkistä:

Toiminnanjohtaja Satu Helinin tervehdys

Haastattelijana Leena Valkonen. Takaisin