Vanhustyön keskusliitto - 65 vuotta työtä arvokkaan vanhuuden puolesta

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 22.4.2014

Maan laajin valtakunnallinen ikääntymisen ja vanhustyön asiantuntijajärjestö Vanhustyön keskusliitto on tullut virkeään eläkeikään. Juhlavuoden kunniaksi keskusliiton logo ja ulkoinen ilme on uudistettu. Keskusliiton työ lähtee vahvasta arvopohjasta. Liitto painottaa, että jokainen vanhus on yksilö ja arvokas.

Uudistetun logomerkin kuviona on sydän, jonka ympärille piirtyy suurempi sydän. Kuvio symboloi arvomaailmaa, jonka lähtökohtana on aito välittäminen. Logo otetaan käyttöön huhtikuussa printtituotteissa ja syksyllä vanhustenviikon alla avataan uudistetut nettisivut. Keskusliitto on perustettu 22.4.1949 ja liittoon kuuluu runsaat 340 jäsenyhteisöä.

Jäsenjärjestöt ovat merkittävä palvelujen tuottaja ja työllistäjä hoiva-alalla. Jäsenistöstä yli 200 tuottaa itse erilaisia palveluita ikäihmisille kuten asumis- ja hoivapalveluita, kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa, kuntoutusta, päivätoimintaa sekä virkistystä. Jäsenjärjestöt tekevät tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa. Keskusliiton jäseninä on myös valtakunnallisia eläkeläisjärjestöjä sekä kansanterveysjärjestöjä. Niiden toteuttama virkistys ja vapaaehtoistoiminta on laajaa ja parantaa monin tavoin ikäihmisten elämänlaatua, painottaa keskusliiton toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen.

Keskusliitto on koko olemassaolonsa ajan toiminut vanhusten hyvinvoinnin puolesta. Syntymäpäivänään keskusliitto peräänkuuluttaa yhteiskunnallista arvokeskustelua vanhusten asemasta ja hoidosta. Keskusliitto on uudistanut arvonsa ja perustaa työnsä seuraaviin ajatuksiin:
• Työmme lähtee sydämestä.
• Vaikutamme halki yhteiskunnan pienimmistä pöydistä suurimpiin saleihin saakka.
• Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina.

Keskustelun herättäminen ja arvojen pohtiminen ei ole turhaa, sanoo keskusliiton puheenjohtaja, ylijohtaja Elli Aaltonen.

– Keskusliitto on osaltaan vaikuttanut siihen, että eri ikäryhmien välille on saatu tasa-arvoa. Vanhus ei ole enää yhteiskunnalle arvoton menoerä, vaan yhä useammin hänet nähdään myös yhteiskunnalle antavana ja yhteiskuntaan kuuluvana jäsenenä. Olemme vaikuttaneet vanhuuden huollon ja hoivan rakenteisiin ja tehneet työtä palvelujen saatavuuden parantamiseksi. Monissa kannanotoissamme olemme korostaneet vanhuksen omaa osallisuutta ja sitä, että häntä ei saa jättää yksin.

Erilaisten kehittämishankkeiden kautta keskusliitto on tuottanut uutta tietoa ja toimintamalleja koko vanhustyön kentälle. Elli Aaltonen nostaa esille erityisesti kuntoutuksen kehittämisen.
– Kuntoutuksella voimme ehkäistä sairauksia ja tukea kotona asumista. Uusinta ovat teknologiaan liittyvät hankkeet, jotka tukevat sekä koti- että laitoshoitoa ja avaavat yhteyksiä kodista ulospäin.

Tulevaisuuden työssä Aaltonen pitää tärkeänä kiinnittää huomiota ikäihmisten elämänlaatuun, yksinäisyyteen, palvelujen saatavuuteen, kotihoidon määrään ja laatuun, muistisairaiden hoitoon sekä omaishoidon ja kuntoutuksen kehittämiseen.

Keskusliitolla on kautta vuosien ollut erinomaisia yhteistyökumppaneita, tärkeimpinä omat jäsenyhteisöt. Toiminnan keskeinen taloudellinen tukija on edelleen Raha-automaattiyhdistys. Myös Suomen Kansanterveysyhdistys tukee keskusliiton toimintaa vanhusten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen 050 63611, pirkko.karjalainen(at)vtkl.fi,
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen 050 421 0762, leena.valkonen(at)vtkl.fi, www.vtkl.fiTakaisin