Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja vaihtuu

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 10.4.2014

Vanhustyön keskusliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu terveystieteiden tohtori Satu Helin. Hän on väitellyt tohtoriksi gerontologian ja kansanterveyden oppiaineesta ja toiminut vanhuspalveluihin liittyvissä johtamis- ja kehittämistehtävissä. Vanhustyön keskusliiton valtuusto päätti valinnasta tänään.

Vanhustyön keskusliittoon Helin siirtyy Jyväskylän yliopistosta, jossa hän on toiminut avoimen yliopiston johtajana ja vastannut mm. valtakunnallisesta ikääntyvien yliopistotoiminnan kehittämishankkeesta. Vuoden 2014 alusta Helin on toiminut Jyväskylän yliopistossa tutkimusprofessorina.

Vanhustyön keskusliiton nykyinen toiminnanjohtaja, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Pirkko Karjalainen jää eläkkeelle syksyllä. Hän on ollut liiton toiminnanjohtajana vuodesta 1993. Sitä ennen Karjalainen on toiminut keskusliitossa kehittämistehtävissä ja sosiaali- ja terveysministeriössä tutkijana.

Keskusliittoon kuuluu noin 340 jäsenyhteisöä. Jäsenyhteisöistä suurin osa tuottaa erilaisia palveluja ikäihmisille mm. asumispalveluja, kotihoitoa, kuntoutusta ja virkistystoimintaa. Lisäksi keskusliiton jäseninä on valtakunnallisia eläkejärjestöjä, potilasjärjestöjä sekä tutkimusyhteisöjä. Keskusliitto vaikuttaa aktiivisesti vanhustenhuollossa toimivien järjestöjen sekä ikääntyneiden hyvinvoinnin puolesta.

Liiton omaa toimintaa on mm. ikäihmisille suunnattu asuntojen korjausneuvonta, Ystäväpiiri-toiminta yksinäisyyden lievittämiseksi sekä pääkaupunkiseudulla kerho- ja virkistystoiminta. Keskusliitolla on oma kotipalveluyhtiö VTKL-palvelut Oy, joka tuottaa kotipalveluja pääkaupunkiseudulla. Liitto kehittää uusia vanhustyön toimintamalleja.

Lokakuussa vietettävä Vanhustenpäivä ja -viikko on keskusliiton näkyvin kampanja ikäihmisten asioiden nostamiseksi esiin. Vanhustenpäivää on vietetty valtakunnassa jo vuodesta 1954 lähtien.

Keskusliiton kokonaisbudjetti on noin 6 miljoonaa euroa vuonna 2014. Raha-automaattiyhdistys on keskusliiton järjestötoiminnan keskeisin rahoittaja. Liitto saa vanhusten hyvinvointia edistävään toimintaansa merkittävää tukea myös Suomen Kansanterveysyhdistykseltä. Keskusliittokonsernissa työskentelee noin 100 työntekijää.

Lisätietoja
Pirkko Karjalainen, toiminnanjohtaja, 050 636 11
Leena Valkonen, viestintäpäällikkö, 050 4210 762Takaisin