Vaikuttavaa vanhustyötä yhteisvoimin

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 14.4.2014

Vanhustyön keskusliiton Aluefoorumit käynnistyvät toukokuussa. Vanhustyön aluefoorumit tarjoavat kunnille, vanhusneuvostoille ja ikäihmisten parissa toimiville järjestöille tilaisuuden kohdata ja verkottua paikallisesti ja alueellisesti. Keskusliitto korostaa eri toimijoiden yhteistyön tärkeyttä hyvän vanhustyön edistämiseksi.

Aluefoorumien ohjelmassa pohditaan tänä vuonna erityisesti ikääntyneiden asumisen kehittämistä sekä asumisen ja palvelujen yhteensovittamista. Samoin keskustellaan järjestöjen roolista mielekkään toiminnan tarjoajana ikäihmisille.

Mukana Aluefoorumien toteuttamisessa ovat ympäristöministeriö, paikalliset kaupungit ja kunnat sekä alueen järjestöjä. Aluefoorumeissa käsitellään ikäihmisiin ja heidän hyvinvointiinsa liittyviä asioita sekä paikallisesta että valtakunnallisesta näkökulmasta.

Vanhustyön aluefoorumit pidetään toukokuussa 6.5. Tampereella, 16.5. Kuopiossa ja 20.5. Kajaanissa. Tarkemmat ohjelmat löytyvät nettisivuilta Tapahtumat > Aluefoorumit ja koulutukset.

Lisätietoja:
Järjestöpäällikkö Terhi Jussila, 050 323 9122, terhi.jussila(at)vtkl.fi
Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, 050 636 11, pirkko.karjalainen(at)vtkl.fi

Vaikutamme halki yhteiskunnan pienimmistä pöydistä suurimpiin saleihin saakka.Takaisin