Konsensuskokous: Ikä ei kavenna itsemääräämisoikeutta

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 13.2.2014

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia järjestivät helmikuussa monitieteellisen konsensuskokouksen, jonka aiheena oli vanhuuskuolema. Konsensuskokouksessa eri alojen asiantuntijoista koottu paneeli laati kokouksessa pidettyjen alustusten ja yleisön esiin nostamien asioiden pohjalta konsensuslausuman koskien vanhuuskuolemaa. Vanhustyön keskusliitosta oli edustus konsensuskokouksessa.

Vanhuuskuolemaa käsittelevän konsensuskokouksen lausumassa painotetaan vanhusten yksilöllisyyttä. Kuolevien vanhusten hoidontarpeisiin tulee vastata ja hoidosta ja kuolemasta on käytävä avointa keskustelua. Vanhuksia tulee rohkaista hoitotahdon ilmaisemiseen. Laadukas elämän loppuvaiheen hoito on turvattava lisäämällä saattohoidon opetusta kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla.

Tutustu lausumaan: Konsensuslausuma 2014Takaisin