Järjestöjen kokoama sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 3.2.2014

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten tarpeisiin tuotettu verkkojulkaisu Sosiaaliturvaopas on päivitetty vuoden 2014 tasalle. Opas löytyy netistä Sosiaaliturvaopas.fi
Kyseessä on ainoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten yhteisestä sosiaaliturvasta kertova opas. Vuoden 2014 oppaaseen on koottu ajantasainen sosiaaliturvaan liittyvä tieto. Lähteenä on sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja sen soveltamiskäytännöistä järjestöille kertynyt tieto.

Opas toimii hakuteoksena järjestöissä pitkäaikaissairaita ja vammaisia neuvoville ja ohjaaville sekä käsikirjana alalla työskenteleville ammattilaisille ja opiskelijoille. Oppaasta hyötyvät myös omaan sosiaaliturvaansa ratkaisuja etsivät henkilöt. Oppaan kirjoittamisessa on ollut mukana yhtensä 14 järjestöä.Takaisin