RAY:n avustukset vuodelle 2014 vahvistettiin

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 10.2.2014

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut Raha-automaattiyhdistyksen avustusten jaon vuodelle 2014. Raha-automaattiyhdistyksen voittovaroista jaettiin avustuksia tänä vuonna sosiaali- ja terveysalan järjestölle yhteensä 308 miljoonaa euroa 797 hakijalle yhteensä 1676 kohteeseen.

Vanhustyön keskusliitto myönnettiin avustuksia seuraavasti:

• Yleisavustuksena liiton toimintaan 781 000 euroa
• Vanhusten vapaaehtois-, virkistys- ja neuvontatoimintaan sekä vanhustyön tietopankin luomiseen 221 000 euroa.
• Peruskorjausneuvojatoimintaan 941 000 euroa.
• Eloisa ikä ohjelman koordinointiin 364 000 euroa.
• Ystäväpiiri-toimintaan ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseksi ja toimintakyvyn edistämiseksi 300 000 euroa.
• Seniorit Surffaa – digiluotsi auttaa 130 000 euroa, uusi projekti vuosille 2014-2016.

Näiden avustusten yhteismäärä on 2 737 000 euroa.

Lisäksi Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton yhteiseen Käyttäjälle kätevä teknologia (KÄKÄTE 2010–2014) -hankkeeseen myönnettiin avustusta 542 000 euroa. Hanketta koordinoi Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto.

Vanhustyön keskusliiton koordinoimaan Eloisa ikä -avustusohjelmaan valittiin yksitoista uutta toimijaa eri puolilta maata. Toimijat ja hankkeet/projektit ovat seuraavat:

• Eläkeliitto ry, Elämää käsillä - Kädentaidoilla osallisuutta ja hyvinvointia ikäihmisille 2014–2017.
• Helsingin Alzheimer-yhdistys ry, muistisairaiden toimintakyvyn edistäminen liikunnan avulla, Liikunnan iloa 2014–2016.
• HelsinkiMissio ry, keikkavapaaehtoistoiminta senioreiden auttamiseksi, jatkohanke 2014–2017.
• Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry, Ikääntyvien toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen edistäminen mobiilisovellusten avulla (Senioriverkko - hyvinvointia mobiilisti 2014–2017).
• Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry Ikääntyvien ihmisten hyvinvointia kohentavien vapaaehtois- ja vertaistoiminnan sekä yhteistyön toimintamallien levittäminen ja juurruttaminen (Kehitytään kimpassa 2014-2017).
• Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö, Ikääntyneiden hyvinvoinnin, aktiivisen toimijuuden ja osallisuuden lisääminen kulttuurin ja liikunnan keinoin (Diakoniapuisto - ikäihmisten palvelualue 2014–2016).
• Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö, Järjestölähtöisen löytävän vanhustyön toimintakonseptin luominen Turun seudulla (Löytävä 2014–2017).
• Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry, Ikääntyvien omaisten hyvinvointikartoitusten tekeminen ja sitä seuraava jatkotyöskentely (VIOLA 2014–2017).
• Oulun Eläkkeensaajat ry, Ikäihmisille tarkoitetun kohtaamispaikan käynnistäminen ja ylläpitäminen (Ikäihmisten olohuone 2014–2017).
• Suomen Punainen Risti, Juuri eläkkeelle jäävien valmentaminen elämänmuutokseen vapaaehtoistoiminnalla (Täyttä elämää eläkkeelle 2014-2017).
• Särkisalon Vanhustentaloyhdistys ry, Maaseudun ikääntyvien hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen matalankynnyksen toiminnan ja etsivän vanhustyön avulla (Yhres etteskesi 2014-2016)

Lue lisää RAY:n sivuilta: RAY avustuspäätös 2014Takaisin