Ikäpolvien taju – Elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 22.1.2014

Elämänkulku notkistuu ja iän merkitykset muuttuvat. Haluaako kukaan olla vanha? Entä kuka kuuluu nuorisoon? Mitä eri-ikäiset ihmiset ajattelevat toisistaan ja elämänmenosta? Syntyykö ikäpolvien välille konflikteja vai ikäpolvitajua? Vanhustyön keskusliiton Elämänkulku- ja ikäpolvet -hankkeen päätösseminaari pidetään Helsingissä tänään.

Vanhustyön keskusliiton kolmivuotisessa Elämänkulku ja ikäpolvet -hankkeessa edistettiin ikäpolvien välistä kanssakäymistä ja tehtiin tutkimusta siitä, mitä eri-ikäiset ihmiset ajattelevat elämänkulusta, iästä, ikääntymisestä ja ikäpolvista sekä niiden välisistä suhteista. Tutkimusaineistoina oli eri-ikäisten ihmisten ryhmäkeskusteluja, ikäpäiväkirjoja, sanomalehtikirjoituksia sekä laaja kysely.

Pidentynyt elämänkulku, väestön vanheneminen ja kulttuurin notkistuminen ovat muuttaneet ihmisten tapoja jäsentää elämäänsä ja suhtautua ikään. Kalenteri-iän merkitys on vähentynyt ja elämänkulku sisältää vielä myöhäisvaiheissaankin aiempaa enemmän valinnan paikkoja. Olemme siitä huolimatta monin tavoin myös ikäpolviolentoja.

Vaikka ikäpolvien erot tuntuivat tutkimusaineistojen perusteella monesti vaikeuttavan eri-ikäisten ihmisten keskinäistä ymmärrystä ja jopa lietsovan vastakkainasetteluja, ne eivät kuitenkaan näyttäytyneet ylittämättöminä. Ryhmäkeskusteluissa eri-ikäiset ihmiset ilmaisivat haluaan olla nykyistä enemmän tekemisissä toisenikäisten kanssa, vaikka oman perheen ulkopuoliset suhteet toisenikäisiin koettiin harvoin läheisiksi. Silti kohtaamiset tuntuivat mahdollisilta ja hedelmällisiltä etenkin yhteisten kiinnostuksen kohteiden äärellä.

Helsingissä 22.1.2014 järjestettävässä päätöstilaisuudessa on puhetta iästä, elämänkulusta, sukupolvista, ikäpolvista ja niiden välisestä tajusta sekä draamaa siitä, mitä ajattelemme muista, toisenikäisistä ja toisin elävistä kanssaihmisistä.

Hanke tuottaa kaksi teosta, joista toinen julkistetaan päätöstilaisuudessa. Neljän polven treffit -ikäpolvitoiminnan opas sisältää tietoa ja kannustavia esimerkkejä ikäpolvitoiminnasta kaikille siitä kiinnostuneille tai sitä suunnitteleville toimijoille. Keväämmällä ilmestyvässä Artikkelikokoelmassa Ikäpolvien taju – elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa tutustutaan elämänkulkuun, ikäpolviin sekä ikäpolvitajuun teoreettisten pohdintojen ja tutkimusaineistojen valossa.

Lisätietoja hankkeesta:
Hankkeen johtaja Marja Saarenheimo 050 594 6977
Tutkija Minna Pietilä 050 594 7932
Projektisuunnittelija Sonja Maununaho 050 599 6477
etunimi.sukunimi a vtkl.fi

Neljän polven treffit -ikäpolvitoiminnan opas pdf-tiedostona:

[Dokumentti Neljän polven treffit. Ikäpolvitoiminnan opas (1954)]Takaisin