Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisöillä monipuolisia palveluja ikäihmisille

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 7.11.2013

Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisöt tuottavat valtakunnallisesti merkittävän määrän ikäihmisten palveluja. Järjestöt ovatkin huomattava yhteiskunnallinen voimavara vanhuspalvelujen tuottajina, sanoo järjestöpäällikkö Terhi Jussila Vanhustyön keskusliitosta.

Keskusliitolla on 340 jäsenyhteisöä, joista runsaat 200 tarjoaa erilaisia asumis-, hoito-, hoiva- ja kuntoutuspalveluita sekä kotipalvelua. Noin 140 jäsenyhteisöä toimii muulla tavoin ikäihmisten hyväksi. Ne vuokraavat asuntoja, järjestävät ryhmä- ja virkistystoimintaa, vapaaehtoistoimintaa, lomatoimintaa, neuvontaa ja koulutusta sekä toteuttavat edunvalvontaa, tutkimusta ja kehittämistyötä.

Vanhustyön keskusliiton jäsenistölle tehty tuore kysely kertoo muun muassa, että tehostettua palveluasumista vuonna 2012 tarjosi 160 jäsenyhteisöä ja palvelun piirissä oli yhteensä runsaat 7800 asiakasta.

– Määrä vastaa neljännestä koko Suomen tehostetun palveluasumisen asiakasmäärästä ja puolta yksityisen sektorin eli yritysten ja järjestöjen toteuttaman tehostetun palveluasumisen asiakkaista. Järjestöillä on siten iso rooli ikäihmisten hoivan järjestämisessä, sanoo järjestöpäällikkö Terhi Jussila Vanhustyön keskusliitosta.

Kyselyn mukaan Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisöillä on vuokra-asuntoja ikäihmisille yhteensä lähes 19 000. Jäsenyhteisöt tuottavat myös muuta palvelua kuten kuntoutuspalveluja sekä päivätoimintaa. Ryhmä-, virike- ja virkistystoiminta sekä vapaaehtoistoiminnan organisoiminen ikäihmisille on keskeistä järjestöjen toiminnassa. Niiden piirissä on kymmeniä tuhansia ikäihmisiä vuosittain.

– Erilaiset kerhot ja tapahtumat ovat ikäihmisten kannalta tärkeitä sosiaalisen kanssakäymisen muotoja. Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisöillä on myös paljon vapaaehtoistoimintaa, jonka avulla tuetaan ikäihmisten kotona asumista ja torjutaan esimerkiksi yksinäisyyden tuomia ongelmia, Terhi Jussila toteaa.

Tietoa Vanhustyön keskusliiton jäsenistön tuottamista palveluista ja muusta toiminnasta ikäihmisille löytyy helposti keskusliiton nettisivuilla olevan Palveluhaku-työkalun avulla. Haku soveltuu avuksi niin ikäihmisille itselleen, omaisille, vanhustyön ammattilaisille sekä viranomaisille, kun tarvitaan tietoa vanhuspalvelujen tuottajista.

Tutustu Vanhustyön keskusliiton jäsenistön tarjoamiin palveluihin ja toimintaan nettisivuillamme www.vtkl.fi, Palveluhaku-toiminnon avulla. Palveluhaun kautta löydät palveluntuottajien ja muiden toimijoiden yhteystiedot sekä linkit heidän Internet-sivuilleen. Tietoa voi hakea kunnittain, maakunnittain ja palvelumuotoihin jaoteltuna.

Lisätietoja:
Järjestöpäällikkö Terhi Jussila, 050 323 9122
Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, 050 636 11
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, 050 421 0762Takaisin