Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien kansallinen ehkäisyohjelma 2014–2020

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 28.11.2013

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat merkittävä kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen ongelma. Suomen tapaturmakuolleisuus on EU:n neljänneksi korkein. Lähes 90 prosenttia tapaturmaisista kuolemista sattuu kotona ja vapaa-aikana. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien vuosittaisiksi kokonaiskustannuksiksi on arvioitu yli miljardi euroa.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisemiseksi sosiaali- ja terveysministeriön asettama koordinaatioryhmä on laatinut uuden kansallisen tavoiteohjelman vuosille 2014–2020. Ohjelma sisältää kaikkiaan 92 toimenpidettä. Ohjelma julkistettiin marraskuussa 2013.

Tutustu ohjelmaan: Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 - 2020.

Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2013 Turvallisia vuosia -opas

Materialet på svenska Trygghet i vardagen 2013Takaisin