Vuoden 2013 vanhusteko -palkinto ikäihmisten ulkoilutoiminnan edistämiselle

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 6.10.2013

Uudenkaupungin Ikäihmistenneuvoston kehittämä toimintamalli Yhdistysten jäsenet ulkoiluystävinä ikääntyneille palkittiin sunnuntaina valtakunnallisessa vanhustenpäivän pääjuhlassa Porvoossa vuoden 2013 vanhustekona. Vanhustyön keskusliiton ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen myöntämä palkinto, suuruudeltaan 5000 euroa, jaettiin nyt kuudennen kerran.

Uudenkaupungin Ikäihmistenneuvosto halusi kehittää toimintamallin, jolla on mahdollisuus tavoittaa kaupungin koko ikääntyvä väestö. Neuvosto teki ikäihmisille kyselyn, jonka perusteella havaittiin, että heidän keskuudessaan on paljon yksinäisyyttä ja tarvetta saada vapaaehtoisena toimiva ystävä kuuntelijaksi, rinnalla kulkijaksi ja virikkeiden välittäjäksi. Kyselyssä nousi esille myös tarve säännölliseen liikuntaan ja ulkoiluun. Ulkoiluystäväkurssit ja -toiminta käynnistettiin näiden toiveiden pohjalta muutamia vuosia sitten.

– Toimintamalli on koonnut yhteen kaupungin eri vapaaehtoistoimijoita kuten eläkeläisjärjestöjä, Marttoja ja muita yhdistyksiä. Ikäihmistenneuvosto on ulkoiluystävätoiminnan koordinoija ja neuvoston sihteeri toimii yhteyshenkilönä yhdistysten, niiden jäsenten, kotihoidon ja vanhusten laitoshoidon välillä. Tarjoamme ulkoilu- ja ystävävapaaehtoisille kursseja ja tukea yhteisten tapaamisten muodossa. Tämä on tiivistänyt merkittävästi kolmannen sektorin keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä yhdistysten ja kaupungin vanhuspalvelujen välillä, sanoo Uudenkaupungin Ikäihmistenneuvoston puheenjohtaja Anna-Liisa Nuutila.

Vapaaehtoisten avulla on mm. vanhainkoteihin saatu säännöllistä, viikoittaista ryhmäliikunta- ja ulkoilutoimintaa. Kotihoito havainnoi ulkoiluystävätarpeita ja ilmoittaa niistä vanhusneuvoston sihteerille, joka etsii sopivan vapaaehtoisen. Vanhainkodeissa on järjestetty tapahtumia ja juhlia ja kotona asuvia on kannustettu mm. kesälauantaisin liikkeelle torille ”Tul toril” -tempauksilla.

– Yhteisvoimin olemme saaneet aikaan aiempaa enemmän säännöllistä ja vaikuttavaa toimintaa iäkkään väestön elämänlaadun parantamiseksi, Nuutila korostaa.

Esityksiä Vuoden vanhusteoksi tuli yhteensä 34. Hakemukset olivat laadukkaita ja osoittavat, että vanhustyön kehittäminen koetaan kiinnostavana, toteaa markkinointipäällikkö Esa Jääskeläinen Ilmarisesta.

– Uudenkaupungin Ikäihmistenneuvoston toimintamallin palkitsemiseen vaikutti mallin helppo sovellettavuus mihin tahansa kuntaan. Vanhusneuvostot tulevat vanhuspalvelulain mukaan lakisääteisiksi kaikkiin kuntiin ja jos neuvosto on aktiivinen, sillä on merkitystä paikallisesti ikäihmisten hyvinvoinnin kehittäjänä, toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen Vanhustyön keskusliitosta painottaa.

Lisätietoja Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, 050 636 11, pirkko.karjalainen(at)vtkl.fi
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, 050 421 0762, leena.valkonen(at)vtkl.fi
Puheenjohtaja Anna-Liisa Nuutila, Uudenkaupungin Ikäihmistenneuvosto, 040 723 5600, anna-liisa.nuutila a uusikaupunki.fi

Meddelande på svenska

[Dokumentti Årets äldregärning (1908)]Takaisin