Vanhuspalvelulain toimeenpanon seurantatietoa kuntakyselystä

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 18.10.2013

Ns. vanhuspalvelulaki tuli voimaan heinäkuussa 2013. THL toteutti yhteistyössä Valviran kanssa kunnille kyselyn vanhusten palveluista toukokuussa. Vastaajista yli puolet (58 %) oli laatinut suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi. Suunnitelmiin oli useimmiten kirjattu vanhuspalvelujen tavoitteet ja toimenpiteet, mutta voimavarat ja vastuutahot suunnitelman toteuttamiseksi oli kirjattu vain puolessa vastanneista. Vanhuspalvelulaissa on korostettu vanhusneuvoston roolia ikääntyneen väestön vaikuttamismahdollisuuksien tukijana. Jo 91 prosenttia kunnista ilmoittaa, että vanhusneuvosto on asetettu.

Yli puolet kunnista arvioi, että tehostettua palveluasumista, vanhainkotihoitoa ja terveyskeskusten pitkäaikaista vuodeosastohoitoa on saatavissa melko riittävästi. Vajaa viidennes kunnista arvioi tehostettua palveluasumista olevan riittämättömästi. Haasteena kunnissa näyttää olevan erityisesti ikääntyneelle väestölle suunnattujen päihdepalvelujen (60 %) ja mielenterveyspalvelujen (55 %) riittämättömyys. Kyselyssä selvitettiin myös hyvinvointia edistävien palveluiden järjestämistä.

Lisätietoa:
Tiedote vanhuspalvelujen toimeenpanon seuranta
Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta THL 2013Takaisin