Nukkuvat tietokonepisteet käyttöön – uudesta oppaasta ideoita toimintaan

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 30.9.2013

Tietokone ja internet ovat yhä tärkeämpi osa arkeamme. Yhä useammat asioinnit siirretään tehtäväksi internetin kautta, mutta kaikilla ei ole välineitä eikä taitoja toimia näin.

Yhteiskunnassa onkin herätty huomaamaan, että erityisesti ikäihmisille on tarjottava neuvontaa, ohjausta ja tietokoneiden käyttömahdollisuuksia, jotta vahvistetaan heidän mahdollisuuksiaan itsenäiseen elämään. Monessa yhdistyksessä, kirjastossa, opistossa ja palvelukeskuksessa toimiikin yleiseen käyttöön tarkoitettu tietokonepiste, jossa voi hoitaa asioitaan ja harjoitella tietokoneiden käyttöä.

– Yhteiseen käyttöön tarkoitettuja tietokoneita on jo paljon, mutta harmillisen usein ikäihmisten kohtaamispaikoissa olevat laitteet ovat ruutu pimeänä, kertoo oppaan tekijä Kristina Forsberg.
– Hyvä tietokonepiste rakentuu toimivista laitteista ja ohjelmista, tehokkaasta tiedotuksesta ja osaavasta ohjauksesta. Avainasemassa on pisteelle nimetty vastuuhenkilö, joka pitää langat käsissään.

KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) julkaisemassa oppaassa Tietokonepiste toimivaksi – opas palvelutaloille ja yhteisöille kerrotaan laajasti tietokonepisteisiin liittyvistä käytännön asioista, pisteen perustamisesta ja toiminnan järjestämisestä. Lisäksi käsitellään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa muun muassa ohjauksen järjestämisessä. Oppaassa tuodaan lyhyesti esiin myös pisteen mahdollisia toimintaongelmia ja esitellään muutamia toiminnassa olevia tietokonepisteitä eri puolilta Suomea.

Opas on suunnattu ikäihmisille tarkoitettujen tietokonepisteiden vastuuhenkilöille sekä uusien pisteiden perustajille. Sen avulla voi kehittää vähälle käytölle jääneen pisteen toimintaa ja puuttua mahdollisiin ongelmiin. Oppaan tietojen kokoamiseksi on haastateltu yli 80 tietokonepisteen ylläpitäjää, toiminnan järjestäjää tai tietotekniikkataitojen vertaisohjaajaa eri puolilla Suomea. Paikan päällä on tutustuttu yli 30 pisteeseen.

Julkaisun voi tilata Vanhustyön keskusliitosta (puh. 09 350 8600) tai Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitosta (puh. 09 774 5900). Yksittäiskappaleet toimitetaan maksutta. Opas on ladattavissa KÄKÄTE-projektin verkkosivustolta www.ikateknologia.fi > Julkaisuja > KÄKÄTE-projektin julkaisuja.

Kristina Forsberg: Tietokonepiste toimivaksi – opas palvelutaloille ja yhteisöille. KÄKÄTE-oppaita 6/2012.
Opas pdf-tiedostona (1 864 kt): Tietokonepiste toimivaksi - opas palvelutaloille ja yhteisöille

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen KÄKÄTE-projekti käynnistyi tammikuussa 2010. Viisivuotisen RAY-rahoitteisen projektin tavoitteena on teknologian keinoin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä.

Lisätietoja: Projekti-insinööri Kristina Forsberg, p. 050 597 0069, kristina.forsberg(at)vtkl.fi, projektipäälliköt Marika Nordlund, p. 050 373 1049, marika.nordlund(at)vtkl.fi ja Lea Stenberg,
puh. 050 323 5533, lea.stenberg(at)valli.fi.Takaisin