Syksyn Vanhustenviikolla useita teematapahtumia

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 22.8.2013

Valtakunnallista vanhustenpäivää ja -viikkoa vietetään jälleen lokakuussa 6.–13.10. Tämän vuoden teemana on Hyviä vuosia – Goda år. Teeman kautta Vanhustyön keskusliitto haluaa nostaa esiin, että ikääntyminen on jokaisen kohdalla omanlaistaan ja hyviä vuosia voi viettää, vaikka rajoitteita toimintakykyyn vuosien mittaan tulisikin.

Hyviin vuosiin ikääntyneenä liittyy monenlaisia asioita. Toimintakyky on yksi keskeinen tekijä. Elämään tulee uutta suhteellisuutta ja ymmärrystä siitä, että kaikkea ei jaksa ihan samaan tahtiin kuin nuorempana. Iloa ja nautintoa tuovat pienetkin asiat. Hyvää terveyttä toivotaan ja turvallista asumista ja hoivaa, kun sen aika koittaa. Tärkeintä ikäihmisille on itsemääräämisoikeus, oikeus päättää omista asioistaan, oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi. Keskeistä on myös arvostuksen kokeminen ja tarpeellisuuden tunne, luonnehtii Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen Vanhustenviikon teemaa.

Tietotekniikkaan liittyvää kansallista SeniorSurf-teemapäivää vietetään tiistaina 8.10. SeniorSurf-päivää on vietetty jo muissa Pohjoismaissa. Nyt ideaa viedään eteenpäin laajamittaisen yhteistyön avulla Suomessa. Tavoitteena on, että teemapäivänä ikäihmiset, jotka eivät vielä ole päässeet tutustumaan Internetin mahdollisuuksiin, voivat kokeilla sitä mukavalla ja turvallisella tavalla opastajien seurassa. Muun muassa kirjastot, palvelukeskukset, tietotuvat ja muut yhteisöt avaavat ovensa SeniorSurf-päivänä. Vanhustyön keskusliitto koordinoi teemapäivää ja liiton verkkosivuilta www.vtkl.fi>SeniorSurf-päivä löytyy idealehtinen tapahtumien järjestämiseksi. Tapahtumille on myös oma Facebook-sivu www.facebook.com/seniorsurf.suomi.

– Tietotekniikka mahdollistaa elämänpiirin laajentamisen. Vaikka kotoa ei pystyisi enää liikkumaan, voi vaihtaa mielipiteitä, olla yhteydessä sukulaisiin ja tuttaviin, oppia uutta ja löytää viihdettä ja virikkeitä, Pirkko Karjalainen kannustaa.

Lempeä kosketus -teemapäivää vietetään keskiviikkona 9.10. Suomen Kosmetologien yhdistys yhdessä Vanhustyön keskusliiton kanssa on kutsunut oppilaitoksia ja yhdistyksen jäsenyrityksiä järjestämään teemapäivänä tapahtumia palvelutaloissa tai liikkeissä. Teemapäivän avulla kannustetaan pitämään huolta ihostaan ja itsestään. Myös ikäihmisellä on oikeus nautintoon ja kauneuteen, se tuo elämäniloa arkipäivään.

Vanhustyön keskusliitto on tuottanut kampanjamateriaalina julisteen ja lehden innoittaakseen eri yhteisöjä viettämään vanhustenviikkoa. Aineistoa on postitettu kevään ja kesän aikana laajasti vanhustyössä toimiville tahoille ympäri Suomen. Aineisto on ladattavissa keskusliiton nettisivuilla Vanhustenpäivä ja -viikko.

Valtakunnallista vanhustenpäivän pääjuhlaa vietetään sunnuntaina 6.10.2013 Porvoossa. Juhlaa valmistellaan yhdessä Porvoon kaupungin, vanhusneuvoston ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Vanhustenpäivä ja -viikko on esillä myös Facebookissa. Sivuille toivotaan ilmoituksia tapahtumista, joita järjestetään vanhustenviikolla.

Vanhustenpäivä on ensimmäisiä valtakunnallisia teemapäiviä. Ensimmäinen järjestettiin syyskuussa 1954. Vuonna 1967 juhlan ajankohdaksi vakiintui lokakuun ensimmäinen sunnuntai. 1972 vanhustenpäivään lisättiin vanhustenviikko. Vanhustyön keskusliitto on runsaan 340 vanhusten hyväksi työskentelevän yhteisön keskusjärjestö. Jäsenyhteisöt ylläpitävät mm. palvelutaloja, vanhainkoteja ja muistisairaiden hoivakoteja eri puolilla maata. Yhteisöt tarjoavat myös koti- ja tukipalveluita sekä järjestävät monipuolista vapaa-ajan toimintaa vanhuksille sekä ohjaavat vapaaehtoistyötä. Liiton jäseninä on myös valtakunnallisia eläkeläis- ja potilasjärjestöjä sekä tutkimusyhteisöjä. Raha-automaattiyhdistys tukee avustuksin keskusliiton toimintaa.

Lisätietoja
Pirkko Karjalainen, toiminnanjohtaja, 050 636 11
Leena Valkonen, viestintäpäällikkö, 050 4210 762
etunimi.sukunimi a vtkl.fiTakaisin