Sotainvalidien Veljesliiton Kultainen kiekko 2013 Vanhustyön keskusliitolle

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 20.8.2013

Sotainvalidien Veljesliiton hallitus myönsi tänä vuonna kultaisen kiekon Vanhustyön Keskusliitolle kiitollisuuden osoituksena sotainvalidien, heidän lähiomaistensa ja muiden veteraanien hyväksi vuosikymmenien ajan tehdystä työstä. Palkinto luovutettiin Helsingissä Ostrobotnialla pidetyssä juhlassa 16.8.

Suuria yhteisiä projekteja liittojen välillä on ollut Sotainvalidien Veljesliiton jo 1990-luvun alussa käynnistämä sotainvalidien asuntojen korjausneuvonta, joka myöhemmin laajeni koko veteraanikunnan kattavaksi. Vuonna 2001 tämä toiminta siirrettiin yhteisellä päätöksellä Vanhustyön keskusliiton hoidettavaksi. Suurimpana asiakasryhmänä korjausneuvonnassa ovat vieläkin sotainvalidit ja veteraanit, joiden kotona asumista heidän asuntojensa korjaukset ja muutostyöt helpottavat.

Toinen VTKL:n ja sotainvalidi- ja veteraanijärjestöjen yhteinen iso projekti oli viime vuosikymmenellä Vanhustyön keskusliiton johdolla toteutettu Geriatrisen kuntoutuksen viisivuotinen tutkimus- ja kehittämishanke, jossa myös sotainvalidit, veteraanit, puolisot ja lesket sekä useat sotainvalidien sairas- ja veljeskodit olivat eri tavoin mukana. Sen avulla ideoitiin, käynnistettiin ja toteutetaan tänäkin päivänä monia sotainvalidin, veteraanin, puolison ja lesken arkipäivää helpottavia käytännön toimintamalleja.

Vanhustyön keskusliiton osaajat ja heidän huippututkijansa ovat antaneet Sotainvalidien Veljesliiton työlle ja toimintalinjauksille jopa tieteellistä pohjaa. RAY on ollut molemmissa hankkeissa ehdottoman tärkeä tukija. Läheinen yhteistyö Vanhustyön keskusliiton kanssa monissa eri muodoissaan jatkuu yhä, sanoi Sotainvalidien Veljesliiton puheenjohtaja Juhani Saari palkitsemisjuhlassa.

Ansioristejä tunnustuksena sotainvalidien hyväksi tehdystä työstä

Tilaisuudessa jaettiin myös puolustusministerin myöntämiä Sotainvalidien Veljesliiton ansioristejä yhteensä 30 henkilölle. Vanhustyön keskusliitosta ansioristin saivat korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso, korjausneuvoja Antero Hiilesvuo, korjausneuvoja Arja Hinkkanen, korjausneuvoja Voitto Niska sekä korjausneuvoja Lauri Takkunen.

Kultainen kiekko - taustaa

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen lahjoitti Sotainvalidien Veljesliitolle 1977 Presidentin kultaisen kiekon tunnustuksena liiton suorittamasta huolto- ja kuntoutustoiminnasta. Vuoteen 2006 asti kultainen kiekko myönnettiin vuosittain kannustus- ja tunnustuspalkintona Sotainvalidien jäsenyhdistyksille tai hoitolaitoksille.

Vuoteen 2006 asti kiekko myönnettiin vuosittain kannustus- ja tunnustuspalkintona Sotainvalidien Veljesliiton omille piiri¬yhdistyksille, erikoisjäsenyhdistyksille ja hoitolaitoksille.
Vuonna 2007 Veljesliiton hallitus päätti ensimmäistä kertaa myöntää kultaisen kiekon liiton organisaation ulkopuoliselle taholle, ja se myönnettiin Valtiokonttorille. Vuosina 2008–2012 kultaisen kiekon saivat kukin vuorollaan Invalidisäätiö Orton, Puolustusvoimat, Finnair Oyj ja sen lentävä henkilökunta, Raha-automaattiyhdistys ja viime vuonna sosiaali- ja terveysministeriö.

Kultaisen kiekon luovutti Vanhustyön keskusliitolle Sotainvalidien Veljesliiton hallituksen puheenjohtaja Martti Kuivala, sen vastaanottivat Vanhustyön keskusliiton puheenjohtaja Elli Aaltonen (oik) ja toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen.Takaisin