Vielä ehtii ilmoittaa Vuoden vanhusteon!

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 11.6.2013

Vanhustyön keskusliitto ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen hakevat ehdokkaita Vuoden vanhusteko -palkinnon saajiksi. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja se myönnetään hyvälle vanhustyön teolle tai hankkeelle. Tule mukaan vanhustyön kehittämiseen ja ilmoita ideasi.

Sääntöjen mukaan Vuoden vanhusteolla tarkoitetaan sellaista tekoa tai hanketta, jonka vaikutukset vanhustyössä ovat tänä vuonna nähtävissä. Palkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimivan mallin tai menetelmän tai muulla tavoin edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista.

Hakemukset on jätettävä viimeistään torstaina 20.6.2013 klo 16 mennessä. Hakemus lähetetään Vanhustyön keskusliittoon sähköisenä tai kirjallisena osoitteella leena.valkonen(at)vtkl.fi tai Leena Valkonen, Vanhustyön keskusliitto, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.

Lisää Vanhusteko-palkinnon säännöistä löytyy nettisivuiltamme Vanhustenpäivä ja -viikko >Vanhusteko palkinto. Sivuilta löytyy tietoa myös aiemmista palkinnon saajista.Takaisin