Vanhustyön aluefoorumit herättivät kiinnostusta

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 4.6.2013

Vanhustyön aluefoorumit ovat Vanhustyön keskusliiton uusi aluetoiminnan muoto, jossa kuullaan ja keskustellaan vanhustyössä juuri tällä hetkellä ajankohtaisista aiheista. Kevään aikana aluefoorumeja oli kolmella paikkakunnalla Kokkolassa, Siilinjärvellä ja Oulussa.

Foorumeihin on osallistunut liiton jäsenjärjestöjen ohella kuntien, vanhusneuvostojen ja muiden yhteistyökumppaneiden edustajia. Samalla kun seminaarimuotoisessa tilaisuudessa on luotu katsaus ajankohtaisiin valtakunnallisiin ja paikallisiin vanhustyön aiheisiin, on foorumi tarjonnut alan toimijoille mahdollisuuden tutustumiseen ja verkottumiseen.

– Osanottajamäärät olivat meille iloinen yllätys, kussakin tilaisuudessa on ollut 80–90 osallistujaa. Mukana on ollut jäsenistön lisäksi useita vanhusneuvostojen jäseniä ja muita kuntapäättäjiä, kertoo järjestöpäällikkö Terhi Jussila.

Aluefoorumeissa on tutustuttu puolin ja toisin. Keskusliiton edustajat ovat kertoneet liiton omasta toiminnasta iäkkään väestön hyvinvoinnin edistämiseksi. Toinen keskeinen sisältö on ollut heinäkuussa voimaan tuleva vanhuspalvelulaki. Laki vahvistaa kunnan velvollisuutta yhteistyöhön ikääntyvän väestön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn sekä itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Samoin vanhusneuvostoille tulee lakisääteinen rooli. Laki tuo myös entistä vahvemmin esiin ikäihmisen oman äänen kuulemisen ja osallisuuden palvelutarpeen selvittämisessä ja palvelusuunnitelman teossa.

Kaikissa aluefoorumeissa on vieraillut aluehallintoviraston edustaja kertomassa aluehallintoviraston roolista ja tehtävistä uudistuvan vanhuspalvelulain näkökulmasta. Kuntien edustajilla on ollut oma puheenvuoro samoin vanhusneuvoston edustajilla. Tilaisuudet on pidetty paikallisten jäsenyhteisöjen tai kuntien tiloissa. Osallistujat ovat voineet vierailla ja kiertää jäsenyhteisön tiloissa.

Syksyn aluefoorumit ovat 6.9. Naantalissa, 27.9. Torniossa ja 23.10. Kouvolassa. Tarkemmat ohjelmatiedot tulevat keskusliiton nettisivuille tapahtumakalenteriin.Takaisin