Ikäihmisten omaishoitoa tukevista teknologisista ratkaisuista ei tiedetä tarpeeksi

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 3.6.2013

Monista markkinoilla olevista teknologisista ratkaisuista voisi olla apua iäkästä omaistaan hoitaville henkilöille. Tuoreen kyselyn tulokset kuitenkin osoittavat, että niistä ei tiedetä tarpeeksi. Kolme neljästä iäkästä omaistaan hoitavista vastaajista koki, että heillä ei ole riittävästi tietoa teknologisista ratkaisuista. Muita hankinnan esteitä olivat epävarmuus siitä, vastaako ratkaisu tarpeeseen sekä kokeilumahdollisuuden puuttuminen. Kyselyn toteutti KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) yhteistyössä Omaishoitajat ja Läheiset Liiton kanssa.

– Teknologisia ratkaisuja haluttaisiin lainata samalla tavalla kuin vaikkapa liikkumisen apuvälineitä nykyisin, toteaa Lea Stenberg, toinen KÄKÄTE-projektin projektipäälliköistä. – Mieluisin paikka, josta ratkaisuja haluttaisiin lainata, oli kunnan ylläpitämä apuvälinelainaamo. Myös kotihoidon toivottiin toimivan teknologian välittäjänä.

Omaishoitajat suhtautuivat arkea tukevaan teknologiaan myönteisesti, mutta laitteiden yleisyys vaihtelee paljon. Esimerkiksi liikkumisen apuvälineitä on käytössä yli puolella vastanneista (62 %). Sen sijaan kaatumishälyttimen uskoisi auttavan 22 % ja paikantavan turvapuhelimen 13 %, mutta käytössä niitä on vain parilla prosentilla vastanneista.

Kyselyyn vastanneista omaishoitajista noin neljäsosa (23 %) koki, että heillä ei ole lainkaan tietoa teknologisista ratkaisuista, jotka voisivat auttaa omaishoitajan työssä. Noin puolella vastaajista (51 %) oli mielestään jonkin verran tietoa, mutta ei riittävästi. Yli 75-vuotiaat omaishoitajat kokivat tietonsa useammin puutteellisemmaksi kuin nuoremmat. Nuoremmat vastaajat taas mainitsivat vanhempia useammin hankinnan esteeksi arvelun teknologian kalliista hinnasta.

Kysely toteutettiin syyskuussa 2012 postikyselynä Omaishoitajat ja Läheiset Liiton aluetoimistojen kautta. Kysymyksiin oli mahdollista vastata myös KÄKÄTE-projektin verkkosivulla (www.ikateknologia.fi) loka-joulukuussa 2012. Kyselyihin vastasi kaikkiaan 264 henkilöä. Raportissa tarkastellaan yli 65-vuotiasta omaistaan hoitavien vastauksia (127 henkilöä).

Jaana Nykänen, Lea Stenberg ja Kirsti Pesola:
Teknologia ikäihmisten omaishoidon apuna – Raportti kyselyn tuloksista. KÄKÄTE-projekti 2013.
Raportti pdf-tiedostona (964 kt): http://www.ikateknologia.fi/images/stories/KKTE_aineistot/RaporttiOhoitajatTeknolo.pdf


Kyselyn tuloksista kerrotaan Gerontologian päivillä Helsingissä torstaina 6.6. kello 12.30 sessiossa XIX: Ikääntyminen, asuminen ja teknologia (www.gerontologia2013.fi).

Lisätietoja: Projektipäällikkö Lea Stenberg, puh. 050 323 5533, lea.stenberg(at)valli.fi ja
suunnittelija Jaana Nykänen p. 09-7745 9013, jaana.nykanen(at)valli.fi.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) käynnistyi tammikuussa 2010. Viisivuotisen RAY-rahoitteisen projektin tavoitteena on teknologian keinoin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry toimii asiantuntijana omaistaan hoitavien yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi sekä tukee erilaisin tavoin omaishoitotilanteessa eläviä henkilöitä. Liiton 70 paikallisyhdistyksessä on yhteensä kymmenentuhatta henkilöjäsentä.Takaisin