Ministeriöltä materiaalia vanhuspalvelulain toimeenpanon tueksi

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 31.5.2013

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut tietopaketin kuntapäättäjille ns. vanhuspalvelulain toimeenpanosta.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki) tulee voimaan 1.7.2013.

Lain toimeenpanon tueksi järjestetään koulutuksia, pilotoidaan toimintaa ja tuotetaan materiaalia.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää alkusyksystä alueelliset koulutustilaisuudet yhdellätoista paikkakunnalla yhteistyössä muun muassa Kuntaliiton kanssa. Koulutustilaisuuksien ajankohdista ja paikoista tiedotetaan erikseen.

Kesäkuussa kuntien toimijoille lähetetään sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton yhdessä valmistelema kuntainfo, jossa kerrotaan tarkemmin lain toimeenpanon vaatimista toimenpiteistä.

Lue lisää ministeriön nettisivuilta:
Vanhuspalvelulaki voimaan_STM materiaaliaTakaisin