Kätketyt äänet - Ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastainen kansainvälinen kampanjapäivä 15.6.

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 21.5.2013

Kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaista kampanjapäivää (World Elder Abuse Awareness Day) vietetään lauantaina 15.6. nyt kahdeksatta kertaa. Päivän aikana järjestetään eri puolilla maailmaa tapahtumia, joiden tarkoituksena on nostaa ikääntyviin kohdistuva väkivalta ja sen ehkäisy huomion keskipisteeksi. Päivää vietetään International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA) aloitteesta.

Kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaista kampanjapäivää (World Elder Abuse Awareness Day) vietetään lauantaina 15.6. nyt kahdeksatta kertaa. Päivän aikana järjestetään eri puolilla maailmaa tapahtumia, joiden tarkoituksena on nostaa ikääntyviin kohdistuva väkivalta ja sen ehkäisy huomion keskipisteeksi. Päivää vietetään International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA) aloitteesta.

Suomessa kampanja kulkee nimellä Kätketyt äänet. Kampanjapäivän nimi kuvaa vanhusväkivaltaan ja kaltoinkohteluun liittyvää näkymättömyyttä, joka tutkijoiden mukaan on edelleen yksi puuttumisen ja ennaltaehkäisyn suurin haaste. Kätketyt äänet -kampanjalla halutaan rikkoa tätä hiljaisuutta ja antaa ääni asioille, joille ei aina löydy sanoja. Tämän hetken keskeinen haaste on kääntyneisiin kohdistuvan väkivallan tunnistaminen, katkaiseminen ja rikoksen kohteeksi joutuneen ohjaaminen palveluihin.

Kampanjapäivää toteutetaan Suomessa yhteistyössä useiden eri organisaatioiden ja yhteisöjen kanssa, jotka haluavat olla edistämässä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaista työtä ja turvallista vanhuutta. Verkoston toimintaa koordinoi Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry.

Kampanjan päätapahtumat Helsingissä

Tänä vuonna kampanjan päätapahtumat järjestetään Helsingissä. Perjantaina 14.6. pidetään kirkkohallituksen tiloissa aamupäiväseminaari teemalla Kaltoinkohtelun ehkäisy ja hyvä hoito. Seminaarissa kuullaan muun muassa palveluiden hyvän laadun eurooppalaisista periaatteista ja hyvistä käytännöistä kaltoinkohtelun ehkäisyssä ja hyvän hoidon toteuttamisessa. Aiheita tarkastellaan heinäkuussa voimaan astuvan vanhuspalvelulain näkökulmasta.

Seminaarissa puheenvuoroja käyttävät mm. tutkija Sari Jokinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, lakimies Marjut Vuorela Vanhustyön keskusliitosta, sosiaalineuvos, Hanna Ahonen Valvirasta, lähihoitaja Sisko Metso, Helsingin vanhusneuvoston puheenjohtaja Sirpa Asko-Seljavaara sekä gerontologian dosentti, projektipäällikkö Ulla Eloniemi-Sulkava Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasta.

Pukeudu purppuraan - tempaus Kiasman edustalla

Varsinaisena kampanjapäivänä lauantaina 15.6. järjestetään Nykytaiteenmuseon Kiasman edustalla Helsingissä Pukeudu purppuraan -tapahtuma.
– Tapahtumalla halutaan tehdä näkyväksi kaltoinkohtelun vastaista työtä ja ikääntyvien oikeutta hyvään sekä turvalliseen elämään. Tilaisuudessa jaetaan aiheeseen liittyvää materiaalia ja kampanjan järjestäjät vastaavat yleisön kysymyksiin. Pukeudu purppuraan -tapahtumia on myös muualla Suomessa. Toivomme, että kampanjapäivänä mahdollisimman moni taho nostaisi esiin ikäihmisten kaltoinkohtelun ja sen ehkäisyn, sanoo toiminnanjohtaja Leena Serpola Suomen vanhusten turvakotiyhdistyksestä.

Kätketyt äänet -kampanjassa mukana ovat Folkhälsan, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kirkkohallitus, Naisten linja, Poliisiammattikorkeakoulu, Raiskaus- ja kriisikeskus Tukinainen, Suomen Geronomiliitto, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry, Svenska pensionärsförbundet r.f, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Vanhustyön keskusliitto ry ja Valvira.

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Leena Serpola-Kaivo-oja
Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry,
040 848 2277, leena.serpola(at)suvantory.fi

Suunnittelija Päivi Helakallio
Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry
050 5770124, paivi.helakallio(at)suvantory.fi
www.suvantory.fi

Seminaaria 14.6. klo 9-12 on mahdollista seurata suorana lähetyksenä Kätketyt äänet -kampanjasivujen kautta www.katketytaanet.fi.
Kansainvälisistä tapahtumista lisää www.inpea.net.Takaisin