Zonta International Piiriltä lahjoitus ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseen

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 13.4.2013

Zonta International Piiri 20 on kerännyt Sisarta ei jätetä -kampanjalla jo 150 000 euroa ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseen. Kampanjan tuotto suunnataan Vanhustyön keskusliitto ry:n Ystäväpiiri-ryhmien omatoimisille jatkotapaamisille. Avustussumma 150 000 euroa lahjoitetettiin Vanhustyön keskusliitolle järjestön piirikokouksessa Rovaniemellä 13. huhtikuuta 2013.

Zonta International on kansainvälinen naisjärjestö, joka tukee erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa maailmanlaajuisesti. Zonta International Piiri 20:n 61 kerhoa Suomessa käynnistivät vuoden 2012 keväällä yhteistyön Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnan kanssa. Ystäväpiiri-toiminta on keskittynyt yksinäisten vanhusten tilanteen parantamiseen ryhmätapaamisilla ja luomalla mahdollisuuksia saada uusia ystäviä.

Ystäväpiiri-toiminnassa on ollut mukana vuodesta 2006 lähtien yli 5 000 yksinäisyyttä kokenutta ikäihmistä. Ystäväpiiri-ryhmässä on korkeintaan kahdeksan henkilöä ja ohjaajina toimii kaksi koulutettua ohjaajaa. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 12 kertaa. Toiminta suunnitellaan ryhmäläisten toiveiden mukaisesti. Ohjelmassa on yleensä taidetta, kulttuuria, liikuntaa ja ennen kaikkea keskusteluja. Koulutettuja Ystäväpiiri-ohjaajia on n. 500. Ystäväpiiri-toiminta on valtakunnallista.

Zonta-järjestön Sisarta ei jätetä -kampanjan varoilla tuetaan Ystäväpiireihin osallistuneiden mahdollisuuksia ylläpitää ryhmissä luotuja ystävyyssuhteita ja jatkaa tapaamisia omatoimisesti. Varojen puutteesta johtuen se on ollut aiemmin haasteellista. Zontien lahjoituksella voidaan tukea esimerkiksi matka- tai tilakustannuksia.

”Sisarta ei jätetä -kampanjan tuotolla voimme nyt tukea ja lujittaa ikäihmisten Ystäväpiiri-ryhmissä alkaneita ystävyyssuhteita ja lievittää edelleen yksinäisyyden tunnetta”, sanoo Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnasta vastaava suunnittelija Tarja Ylimaa.

Ystävät tuovat iloa myös ikäihmisen elämään

Tutkimusten mukaan runsas kolmannes 75 vuotta täyttäneistä suomalaisista kärsii yksinäisyydestä ainakin toisinaan. Kun suomalaisten yksinäisyyttä, sen yleisyyttä ja syitä on tutkittu, on todettu, että yksinäisyyden kokemusta voidaan lieventää ryhmätoiminnan avulla. Psykososiaalinen ryhmätoiminta parantaa yksinäisyyttä kokevien hyvinvointia ja vähentää terveyspalveluiden käyttöä.

”Me Suomen zontat haluamme olla mukana rakentamassa arvokasta ja henkisesti rikasta vanhuutta mahdollisimman monelle. Yksinäiset vanhukset ovat syrjäytymisvaarassa ja tarvitsevat yhteyksiä muihin. Ikätoverien seuraa kaivataan”, sanoo Zonta International Piiri 20:n governor Marja Koivula.

Sisarta ei jätetä -kampanjan tuotto kerätään myymällä neljän tunnetun taiteilijan töistä luotuja kirjeensulkijamerkkejä, ”Ystävyyssinettejä”. Taiteilijat ovat Riitta Nelimarkka, Heljä Liukko-Sundström, Marja Suna ja Anja Karkku-Hohti. Ystävyyssinetti-arkissa on 20 merkkiä ja se maksaa kymmenen euroa.

Zonta-järjestöllä on ollut useita paikallisia palvelukohteita

Zonta International on vuonna 1919 perustettu maailmanlaajuinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton palvelujärjestö, joka muodostaa vastuullisissa tehtävissä toimivien naisten kansainvälisen verkoston. Järjestöllä on toimintaa 63 maassa ja jäseniä noin 31 000. Zonta International järjestön Piiri 20:een kuuluvat Suomen 61 ja Viron neljä Zonta-kerhoa, joissa on jäseniä yhteensä 1740.

Zonta Internationalin tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien toteutumista kaikkialla maailmassa parantamalla naisten ja tyttöjen elämänlaatua ja taloutta sekä asemaa yhteiskunnassa ja työelämässä tukemalla heidän terveydenhuoltoaan ja koulutustaan sekä vaikuttamalla lainsäädäntöön ja asenteisiin. Zonta International rahoittaa useita YK:n projekteja. Järjestöllä on neuvottelevan jäsenen asema monissa YK:n elimissä sekä Euroopan Neuvostossa.

Zonta International Piiri 20:n Zonta-kerhot ovat valtakunnallisilla Keltaisen Ruusun kampanjoillaan keränneet jo yli 20 vuotta varoja paikallisiin palvelukohteisiin. Ensimmäisen vuonna 1991 toteutetun kampanjan teema oli Lapsen hyväksi – huomisen hyväksi ja varat lahjoitettiin lastenpsykiatrian hyväksi. Maahanmuuttajanaisten lukutaidon ja suomen kielen opetus käynnistettiin 2007 vapaaehtoisvoimin Luetaan yhdessä -kampanjassa. Syntynyt verkosto oli yksi viidestä vapaaehtoistoimijasta, jotka palkittiin 2011 Suomen ensimmäisellä Demokratiapalkinnolla. Muita avustuskohteita ovat olleet muun muassa turvakodit, huumeiden vastainen työ sekä tyttöjen ja naisten päihteiden käytön ehkäisy.

Lisätietoja:

Anja Hurme, kampanjapäällikkö, puh. 0400-432 874, sisartaeijateta a zonta20.org
Marja Koivula, Governor, Zonta Internationl Piiri 20, puh. 040-578 1972, governor a zonta20.org
www.zonta.fi, www.zonta.org

Tarja Ylimaa, suunnittelija, Ystäväpiiri-toiminta, puh 050-402 2528 , tarja.ylimaa a vtkl.fi
www.ystavapiiri.fi, www.vtkl.fiTakaisin