Toimintatonneja jaettiin vanhusten virkistystoimintaan

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 22.4.2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen lahjoitti jälleen 5 000 euroa Vanhustyön keskusliitolle, jaettavaksi edelleen liiton jäsenyhteisöille vanhusten virkistystoimintaan. Lahjoitussumma päätettiin jakaa hakemusten perusteella viitenä 1 000 euron suuruisena virkistysstipendinä, toimintatonnina. Etusijalla pidettiin hakijoita, jotka eivät ole aiemmin saaneet toimintatonnia.

Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä 33 kappaletta. Hakemukset olivat Vanhustyön keskusliiton järjestöpäällikkö Terhi Jussilan mukaan varsin ansiokkaita ja idearikkaita.
– Hakemuksista käy selvästi ilmi virkistystoiminnan tärkeä merkitys ikäihmisille. Tapahtumat, retket ja yhdessä tekeminen tuottavat hyvää mieltä. Pienelläkin summalla voidaan saada paljon iloa aikaiseksi.

Hakijoiden joukosta toimintatonnit myönnettiin seuraaville yhteisöille ja seuraaviin käyttökohteisiin:
• Helenan Vanhainkodin Säätiö, Helsinki:Pihakeinujen hankinta ulkona järjestettävän toiminnan helpottamiseksi sekä musiikkivälineet musiikkiryhmien käyttöön

• Itä-Helsingin Lähimmäistyö Hely ry, Helsinki: Retki Linnanmäen merimaailmaan sekä ohjelmallinen Lappi-aiheinen tilaisuus

• Kauhajoen Vanhaintuki ry, Kauhajoki: Akvarellimaalaustuokioiden järjestäminen

• Lievestuoreen Palvelukeskusyhdistys ry. Lievestuore: Ilmaisupainotteisten muistelutyöpajojen toteuttaminen

• Savitaipaleen Vanhaintuki ry, Savitaipale: Teatteriretken sekä teatteriesityksen aihepiiriin kuuluvan luennon järjestäminen

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen onnittelevat virkistysstipendien saajia!Takaisin