Ystäväpiiri-toiminta lievittää ikäihmisten yksinäisyyttä: Vanhustyön keskusliitto panostaa alueellisen toiminnan laajentamiseen

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 13.3.2013

Vanhustyön keskusliitto levittää ikääntyneiden yksinäisyyden lievittämiseksi kehitettyä Ystäväpiiri-toimintaa valtakunnalliseksi verkostoksi. Keskusliitossa työskentelee neljä alueohjaajaa, jotka toimivat Helsingistä, Kuopiosta, Oulusta ja Tampereelta käsin. He koordinoivat alueillaan Ystäväpiiri-ohjaajien koulutuksen järjestämistä sekä ikäihmisille suunnattujen Ystäväpiiri-ryhmien perustamista.

Ystäväpiiri-ryhmätoiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka kokevat yksinäisyyttä joskus tai jopa joka päivä. Tutkimusten mukaan runsas kolmannes 75 vuotta täyttäneistä suomalaisista kärsii yksinäisyydestä ainakin toisinaan. Yksinäisyyden tunne yleistyy henkilön ikääntyessä.

Alueohjaaja järjestää Ystäväpiiri-koulutuksia alueellaan yhteistyössä vapaaehtoistyötä järjestävien organisaatioiden sekä muiden tahojen kanssa. Koulutukset suunnataan niille vapaaehtoistyöntekijöille, jotka ovat kiinnostuneita ryhmänohjaamisesta sekä ryhmätoiminnan sisällöistä. Koulutukset järjestetään Ystäväpiiri-toiminnan periaattein. Vuoden 2013 aikana alueohjaajien järjestämiin Ystäväpiiri-koulutuksiin otetaan mukaan myös alueen vanhustyön ammattilaisia. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, ota yhteyttä oman alueesi alueohjaajaan.

Ystäväpiiri-ryhmäohjaajakoulutuksen tavoitteena on opettaa suunnittelemaan ja ohjaamaan tavoitteellisesti toimivia ikäihmisten ryhmiä, joissa sisältöinä käytetään keskusteluja, taidetta, kulttuuria ja liikuntaa. Toiminnassa hyödynnetään paikallisia palveluja ja osaajia.

Vanhustyön keskusliiton alueohjaajat toimivat aloittelevien ryhmäohjaajien tukena ja järjestävät toimialueellaan tapaamisia sekä koulutusta tarpeiden mukaan kaikille Ystäväpiiri-ohjaajille. Heihin voi olla myös yhteydessä, kun tarvitsee neuvoja tai haluaa keskustella ryhmäohjaukseen liittyvistä asioista.

Vanhukset ja heidän omaisensa voivat kysyä lisätietoja Ystäväpiiri-toiminnasta ja alueella alkavista ryhmistä alueohjaajilta. Ystäväpiiri-ryhmässä on mukana korkeintaan kahdeksan henkilöä. Heidät otetaan mukaan henkilökohtaisten haastattelujen kautta. Ystäväpiiri-toiminnasta tehdyn tutkimuksen mukaan jopa 98 % ryhmiin osallistuneista ikäihmisistä suosittelee toimintaa muillekin.

Ystäväpiiri-mallin mukaista toimintaa on jo yli 50 paikkakunnalla. Ohjaajia on koulutettu lähes 500 ja ryhmiin on osallistunut yli 5 000 ikäihmistä eri puolilla Suomea. Toimintaa on toteutettu Raha-automaatti-yhdistyksen tuella. Tiedot ryhmistä ja ryhmäohjaajien koulutuksista löytyvät Ystäväpiirin Internet-sivuilta Ystäväpiiri.fi.

Lisätietoja:
Suunnittelija Tarja Ylimaa, 050 402 2528
Järjestöpäällikkö Terhi Jussila, 050 323 9122
Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen 050 636 11
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen 050 421 0762
etunimi.sukunimi a vtkl.fiTakaisin