Toimintatonneja vanhusten virkistystoimintaan

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 4.3.2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen tukee jälleen vanhusten virkistystoimintaa. Ilmarinen on lahjoittanut 5 000 euroa Vanhustyön keskusliitolle jaettavaksi edelleen liiton jäsenyhteisöille vanhusten virkistystoimintaa varten.

Lahjoitussumma jaetaan hakemusten perusteella viitenä 1 000 euron suuruisena toimintatonnina eli virkistysstipendinä. Hakijoista etusijalla ovat ne jäsenyhteisöt, jotka eivät ole aiemmin saaneet toimintatonnia.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan 5.4.2013 mennessä järjestöpäällikkö Terhi Jussilalle, terhi.jussila(at)vtkl.fi tai postitse: Vanhustyön keskusliitto, Terhi Jussila, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki. Hakemuksista tulee käydä ilmi toimintatonnin suunniteltu käyttötarkoitus ja kustannusarvio. Toimintatonnit tulevat saajien käyttöön ennen kesää.Takaisin