RAY:n avustukset vuodelle 2013 vahvistettiin

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 1.2.2013

Valtioneuvosto on vahvistanut Raha-automaattiyhdistyksen avustusten jaon vuodelle 2013. Vanhustyön keskusliiton avustusten kokonaismäärä on 2 974 000 euroa.

Vanhustyön keskusliitto sai tukea seuraavasti:

Yleisavustuksena liiton toimintaan 781 000 euroa
Vanhusten vapaaehtois-, virkistys- ja neuvontatoimintaan 128 000 euroa
Peruskorjausneuvojatoimintaan 909 000 euroa
Ikääntyvien maahanmuuttajien elinoloja edistävään toimintaan 86 000 euroa
Ystäväpiiri-toimintaan ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseksi ja toimintakyvyn edistämiseksi 300 000 euroa
Iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähentämiseen lisäämällä ja tiivistämällä sukupolvien välistä dialogia (Elämänkulku ja ikäpolvien dialogi 2011–2013) 256 000 euroa

Lisäksi Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton yhteiseen Käyttäjälle kätevä teknologia (KÄKÄTE) -hankkeeseen myönnettiin avustusta 560 000 euroa. Summa jakautuu molempien toimijoiden kesken. Hankkeessa selvitetään uuden teknologian käyttömahdollisuuksia vanhustyössä.

Eloisa ikä -avustusohjelman koordinointiin (2012–2017) avustusta myönnettiin 514 000 euroa. Ohjelmassa kehitetään yhteistyömalleja, joiden avulla vahvistetaan ikäihmisten hyvinvointia, tunnistetaan ikäihmisten arkea uhkaavat ongelmat ajoissa sekä autetaan jo ongelmia kohdanneita. Eloisa ikä –ohjelman tavoitteena on verkottaa ikäihmisten parissa työskenteleviä järjestöjä sekä kunnallisia ja muita paikallisia vanhustoimijoita. Eloisa ikä -ohjelmaan

Ohjelmaan valittiin mukaan 14 hanketta/toimintoa eri puolilta maata. Ohjelmaan on valittu seuraavat toimijat: Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys, Sami Soster, Suomen Setlementtiliitto, Tampereen kaupunkilähetys, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Kanta-Hämeen muistiyhdistys, Kantti , Turun Kaupunkilähetys, Seksuaalinen tasavertaisuus, Seta, Daisy Eläkeläiset, Suomen Mielenterveysseura, Kuurojen Palvelusäätiö, Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys ja Oulun seudun muistiyhdistys. Lisätietoa Eloisa ikä -ohjelma_avustusjako

Valtioneuvosto jakoi yleisistunnossaan 31. tammikuuta Raha-automaattiyhdistyksen voittovaroista avustuksia yhteensä 301 miljoonaa euroa 779 sosiaali- ja terveysalan järjestölle 1 596 eri kohteeseen. Kaikkiaan Raha-automaattiyhdistyksen pelitoiminnan tuottoja jaettiin tänä vuonna runsaat 413 miljoonaa euroa. RAY_avustusjako 2013.Takaisin