Kevythissi parantaa ikäihmisen mahdollisuuksia asua kotona

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 16.1.2013

Suurin osa suomalaisista asuu pientaloissa – omakotitaloissa, paritaloissa ja rivitaloissa – ja huomattava määrä näistä pientaloista on kaksi- tai useampikerroksisia. Yli 65-vuotiaat asuvat hieman muuta väestöä useammin pientaloissa, ja erilaisten asunnonmuutostöiden tarve tuleekin Suomessa kasvamaan suurten ikäluokkien ikääntyessä. Kun toimintakyky alkaa iän myötä heiketä, saattaa useampikerroksinen oma koti käydä mahdottomaksi asua.

– Ikääntyminen, toimintakyvyn heikkeneminen ja apuvälineiden käyttö vaikuttavat liikkumiseen, ja pienetkin tasoerot voivat hankaloittaa päivittäisiä toimintoja merkittävästi, huomauttaa projektipäällikkö Kirsti Pesola. – Kun oman kodin portaissa kulkeminen ei enää ole turvallista tai jos portaat suorastaan estävät esimerkiksi ulkoilun tai omatoimisen pesutiloissa käymisen, voi kevythissin hankinta olla ajankohtaista. Asunnonmuutostöiden ja kevythissin asentamisen avulla voidaan omassa kodissa asumista usein jatkaa, vaikka toimintakyky heikentyisikin.

KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) julkaisemassa Kevythissi kotiin -oppaassa esitellään vuonna 2012 Suomen markkinoilla olleita erilaisia kotikäyttöön suositeltavia kevythissejä ja niiden toimintaperiaatteita. Oppaassa kerrotaan, miten kodin tilat vaikuttavat kevythissin valintaan ja mihin seikkoihin valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota. Oppaassa käsitellään lyhyesti myös kevythissin hankintaan liittyviä lupa-asioita ja käytön mukanaan tuomaa huoltovelvollisuutta.

Opas on suunnattu henkilöille, jotka harkitsevat kevythissin hankintaa itselleen tai omaiselleen. Siitä on hyötyä myös kuntien ja kaupunkien sosiaalitoimen työntekijöille ja päättäjille. Opas palvelee lisäksi rakennuttajia ja suunnittelijoita, jotka haluavat kevythissin uuteen taloon tai jotka haluavat varautua kevythissin hankintaan ja helppoon asennukseen myöhemmin.

Julkaisun voi tilata Vanhustyön keskusliitosta (puh. 09 350 8600) tai Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitosta (puh. 09 774 5900). Yksittäiskappaleet toimitetaan maksutta. Opas on ladattavissa KÄKÄTE-projektin verkkosivustolta www.ikateknologia.fi kohdasta KÄKÄTE-projekti julkaisuja

Ira Verma, Kirsti Pesola ja Sara Ikävalko: Kevythissi kotiin. KÄKÄTE-oppaita 5/2012.
Opas pdf-tiedostona (2 500 kt): http://www.ikateknologia.fi/images/stories/Julkaisut/hissiopas_netti.pdf

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen KÄKÄTE-projekti käynnistyi tammikuussa 2010. Viisivuotisen RAY-rahoitteisen projektin tavoitteena on teknologian keinoin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä.

Lisätietoja: Projektipäälliköt Kirsti Pesola, puh. 09 350 8600, kirsti.pesola(at)vtkl.fi ja Lea Stenberg,
puh. 050 323 5533, lea.stenberg(at)valli.fi.Takaisin