Uutisarkisto 2013

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ja Suomen Itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ovat käynnistäneet Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen –yhteistyöhankkeen. Hankkeeseen liittyvä Vahvat vanhusneuvostot -kiertue käynnistyy 16.1.2014 Turusta.
Vanhustyö-lehden vuoden viimeinen numero keskittyy teemaltaan omaishoitoon. Aiheina mm.
Metropolia Ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijat tekivät ryhmänohjausaineistoa yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton Senioritoiminnan kanssa.
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat merkittävä kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen ongelma. Suomen tapaturmakuolleisuus on EU:n neljänneksi korkein. Lähes 90 prosenttia tapaturmaisista kuolemista sattuu kotona ja vapaa-aikana. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien vuosittaisiksi kokonaiskustannuksiksi on arvioitu yli miljardi euroa.
Vapaaehtoistoiminnan Menu-messut järjestetään tänä vuonna Messukeskuksessa Helsingissä lauantaina 23.11. klo 10–18.
Turvallisuudentunteen vahvistuminen, elämänlaadun, liikkumis- ja toimintakyvyn paraneminen sekä omalta ikäpolvelta saatu tuki edistävät ikääntyneen ihmisen mahdollisuuksia jatkaa itsenäistä elämää ja osallistua kodin ulkopuolisiin toimintoihin.
Suomalaisten mielestä keskimäärin 72-vuotias on vanha ihminen ja häntä tulisi kutsua senioriksi tai ikäihmiseksi. Muun muassa tämä käy ilmi Eloisa ikä -ohjelman Taloustutkimuksella teettämästä ensimmäisestä Suomalaisesta Ikägallupista, jonka tulokset esiteltiin 18.11.2013 Lasipalatsissa Helsingissä. Erityisen kyselystä tekee se, että mukana olivat yli 80-vuotiaat; heitä haastateltiin marraskuussa 2013 puhelimitse.
Teknologian suunnittelijoiden on tunnettava vanhusten arki ja otettava käyttäjät mukaan suunnitteluun. Tämä kävi ilmi KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia) yhdessä VTT:n kanssa järjestämillä HOPEAMARKKINOILLA, joilla keskusteltiin teemalla Tulevaisuuden teknologiaa ikäihmisten arjen tueksi ja iloksi. Innovaatiot ja nykypäivän kiireinen tunnelma herättivät puhujissa ja yleisössä ajatuksia ja myös epäilyksiä.
Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisöt tuottavat valtakunnallisesti merkittävän määrän ikäihmisten palveluja. Järjestöt ovatkin huomattava yhteiskunnallinen voimavara vanhuspalvelujen tuottajina, sanoo järjestöpäällikkö Terhi Jussila Vanhustyön keskusliitosta.
Mitä huominen voi tuoda tullessaan ikäihmisille? Teknologiaa arjen tueksi suunnitellaan paljon, mutta mitä ikäihmiset itse ajattelevat siitä?
Apuväline 13 on maan laajin apuvälinealan tapahtuma, joka järjestetään jo 15. kerran Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Messuilla on esillä tuotteita ja palveluja eri vammaisryhmien sujuvaan arkeen sekä hoito- ja kuntoutustyöhön.
Erityisesti ikääntyneet ovat vaarassa jäädä tietoyhteiskunnan ulkopuolelle. Teknologian kehitys on helpottanut monien asioiden hoitamista, mutta samalla kehitys uhkaa jättää jalkoihinsa ne, joilla on vaikeuksia omaksua uusia ratkaisuja. Kasvokkaiset palvelut vähenevät ja monien arkipäivän asioiden hoitamisessa edellytetään tietoteknisiä taitoja. Uusien välineiden haltuun ottaminen on haaste tämän päivän ikääntyneille, sillä monet heistä eivät ole tottuneita tietotekniikan käyttäjiä.
Vanhustenpäivän valtakunnallisessa pääjuhlassa Porvoossa pohdittiin hyvän elämän kysymyksiä. Hyvät vuodet syntyvät parhaiten oman asennoitumisen kautta, korostettiin juhlan puheissa.
Uudenkaupungin Ikäihmistenneuvoston kehittämä toimintamalli Yhdistysten jäsenet ulkoiluystävinä ikääntyneille palkittiin sunnuntaina valtakunnallisessa vanhustenpäivän pääjuhlassa Porvoossa vuoden 2013 vanhustekona. Vanhustyön keskusliiton ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen myöntämä palkinto, suuruudeltaan 5000 euroa, jaettiin nyt kuudennen kerran.
Valtakunnallisen vanhustenpäivän juhlan yhteydessä on avoinna pienoisnäyttely sotahistoriasta. Näyttely avattiin Porvoon Taidetehtaalla perjantaina 4.10. ja se on avoinna 8.12. saakka.
Tietokone ja internet ovat yhä tärkeämpi osa arkeamme. Yhä useammat asioinnit siirretään tehtäväksi internetin kautta, mutta kaikilla ei ole välineitä eikä taitoja toimia näin.
Valtakunnallista vanhustenpäivää vietetään sunnuntaina 6.10. ja sitä seuraava viikko on vanhustenviikko. Vanhustyön keskusliitto on nimennyt viikon teemaksi Hyviä vuosia – Goda år. Vanhustenpäivän valtakunnallinen pääjuhla pidetään Porvoossa, jossa juhlapuhujana on arkkiatri Risto Pelkonen.
75–89-vuotiaista suomalaisista vain joka viides on käyttänyt internetiä. Valtakunnallinen SeniorSurf-päivä haastaa kaikki mukaan kaventamaan digitaalista kuilua.
Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta esittäytyy Habitare-messuilla Avaavan isännöimällä esteettömyyden Creative Space -työpaja-alueella sunnuntaina 22.9.
Suomalaisella peliteollisuudella menee tällä hetkellä hyvin. Pelivalikoimasta ei kuitenkaan tahdo löytyä ikäihmisille suunnattuja digitaalisia pelejä. KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia) toteuttaman kyselyn tulokset osoittavat, että ikäihmiset ovat kiinnostuneita digitaalisista peleistä ja pelaamisesta, mutta kaipaavat pelejä, jotka sopivat heille. Pelaamisen ajateltiin tuovan iloa ja virkistystä arkeen sekä ehkäisevän muistisairauksia.
Vanhustyön keskusliitto on mukana Innolukiossa omalla kilpailutehtävällä. Tehtävä liittyy tänä vuonna tietotekniikkaan.
Valtakunnallista vanhustenpäivää ja -viikkoa vietetään jälleen lokakuussa 6.–13.10. Tämän vuoden teemana on Hyviä vuosia – Goda år. Teeman kautta Vanhustyön keskusliitto haluaa nostaa esiin, että ikääntyminen on jokaisen kohdalla omanlaistaan ja hyviä vuosia voi viettää, vaikka rajoitteita toimintakykyyn vuosien mittaan tulisikin.
Sotainvalidien Veljesliiton hallitus myönsi tänä vuonna kultaisen kiekon Vanhustyön Keskusliitolle kiitollisuuden osoituksena sotainvalidien, heidän lähiomaistensa ja muiden veteraanien hyväksi vuosikymmenien ajan tehdystä työstä. Palkinto luovutettiin Helsingissä Ostrobotnialla pidetyssä juhlassa 16.8.
Vanhuspalvelulain toimeenpanon tueksi järjestetään alueellisia seminaareja kahdellatoista paikkakunnalla. Ensimmäinen seminaari on ruotsinkielinen, ja se järjestetään perjantaina 16.8.2013 Vaasassa.
Suomen Kosmetologien Yhdistys ry yhdessä Vanhustyön keskusliiton kanssa kannustaa tekemään yhdessä hyvää ja haluaa tarjota ammattitaitonsa vanhusten iloksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi 9.10.2013 järjestettävän Lempeä kosketus -teemapäivän muodossa.
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat uudistaneet laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen. Toimintakykyinen vanhuus parantaa elämänlaatua, vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta ja hillitsee hoitokustannusten kasvua.
Vanhustyön keskusliitto ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen hakevat ehdokkaita Vuoden vanhusteko -palkinnon saajiksi. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja se myönnetään hyvälle vanhustyön teolle tai hankkeelle. Tule mukaan vanhustyön kehittämiseen ja ilmoita ideasi.
Kelan julkaisusarjassa on julkaistu tutkimus muistisairaiden liikunnallisesta kuntoutuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko pitkäkestoisella, intensiivisellä kuntoutuksella parantaa Alzheimer-potilaiden liikuntakykyä sekä lykätä toiminnanvajeita ja pysyvään laitoshoitoon joutumista. Samoin tutkittiin liikunnallisen harjoittelun vaikutuksia mielialaan ja muistitoimintoihin. Tutkimus toteutettiin Vanhustyön keskusliiton, Helsingin ja Oulun yliopistojen, sekä Kelan yhteistyönä vuosina 2007–2011.
Vanhustyön aluefoorumit ovat Vanhustyön keskusliiton uusi aluetoiminnan muoto, jossa kuullaan ja keskustellaan vanhustyössä juuri tällä hetkellä ajankohtaisista aiheista. Kevään aikana aluefoorumeja oli kolmella paikkakunnalla Kokkolassa, Siilinjärvellä ja Oulussa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut tietopaketin kuntapäättäjille ns. vanhuspalvelulain toimeenpanosta.
Kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaista kampanjapäivää (World Elder Abuse Awareness Day) vietetään lauantaina 15.6. nyt kahdeksatta kertaa. Päivän aikana järjestetään eri puolilla maailmaa tapahtumia, joiden tarkoituksena on nostaa ikääntyviin kohdistuva väkivalta ja sen ehkäisy huomion keskipisteeksi. Päivää vietetään International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA) aloitteesta.
Onko verkko vieras – haluaisitko oppia? Miten käytän tietokonetta, kännykkää tai tablettia? Vanhustenviikolla tiistaina 8.10.2013 järjestetään kansallinen SeniorSurf-päivä, jolloin tietotekniikkaa tehdään ikäihmisille tutuksi erilaisissa tapahtumissa kautta maan.
Suomen Lions-klubit tempaisevat toukokuussa äitienpäivän merkeissä. Lähes kolmesataa klubia järjestää Suomen eri kunnissa palvelutapahtumia, joiden huomion kohteena on noin 10.000 senioria. Kevään ja äitienpäivän kunniaksi klubilaiset haluavat tuottaa äideille hyvää mieltä ja iloa arkeen.
Tänään vietetään jo viidettä kertaa Sukupolvien välistä solidaarisuuden Eurooppa-päivää. Vanhustyön keskusliiton Elämänkulku ja ikäpolvet -hanke järjestää Helsingin Vanhallla ylioppilastalolla keskustelutilaisuuden.
Vanhustyön aluefoorumit ovat Vanhustyön keskusliiton uusi alueellinen työmuoto, jossa kuullaan ja keskustellaan vanhustyössä juuri nyt ajankohtaisista aiheista.
Vanhustyön keskusliiton koordinoimassa tutkimus- ja kehittämishankkeessa 2011–2014 selvitään Omahoito-ryhmävalmennuksen vaikutuksia muistisairaiden ja heidän puolisoidensa ja elämänlaatuun. Tutkimukseen osallistui pääkaupunkiseudulta 136 pariskuntaa, joiden puolisoista toinen oli saanut tutkimusta edeltävästi muisti-sairausdiagnoosin.
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen lahjoitti jälleen 5 000 euroa Vanhustyön keskusliitolle, jaettavaksi edelleen liiton jäsenyhteisöille vanhusten virkistystoimintaan. Lahjoitussumma päätettiin jakaa hakemusten perusteella viitenä 1 000 euron suuruisena virkistysstipendinä, toimintatonnina. Etusijalla pidettiin hakijoita, jotka eivät ole aiemmin saaneet toimintatonnia.
Zonta International Piiri 20 on kerännyt Sisarta ei jätetä -kampanjalla jo 150 000 euroa ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseen. Kampanjan tuotto suunnataan Vanhustyön keskusliitto ry:n Ystäväpiiri-ryhmien omatoimisille jatkotapaamisille. Avustussumma 150 000 euroa lahjoitetettiin Vanhustyön keskusliitolle järjestön piirikokouksessa Rovaniemellä 13. huhtikuuta 2013.
Maanantaina 29.4.2013 vietetään jo viidettä kertaa sukupolvien välisen solidaarisuuden Eurooppa-päivää. Tuuletamme ajatuksia ja haastamme keskusteluun joukon yhteiskunnallisia vaikuttajia Helsingissä Vanhan ylioppilastalon Musiikkisalissa kello 14–16.30.
Vanhustyön keskusliitto levittää ikääntyneiden yksinäisyyden lievittämiseksi kehitettyä Ystäväpiiri-toimintaa valtakunnalliseksi verkostoksi. Keskusliitossa työskentelee neljä alueohjaajaa, jotka toimivat Helsingistä, Kuopiosta, Oulusta ja Tampereelta käsin. He koordinoivat alueillaan Ystäväpiiri-ohjaajien koulutuksen järjestämistä sekä ikäihmisille suunnattujen Ystäväpiiri-ryhmien perustamista.
Vanhuus Rokkaa on nyt toista kertaa järjestettävä moderni suomalaisen seniori- ja vanhustyön tukemiseen suunniteltu hyväntekeväisyyskonserttikiertue, jonka avulla halutaan auttaa seniori- ja vanhustyötä tekeviä järjestöjä ja ihmisiä.
Vanhustyön keskusliitto ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen etsivät ehdokkaita Vuoden vanhusteko 2013 -palkinnon saajaksi. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja se myönnetään hyvälle vanhustyön teolle tai hankkeelle. Palkinto on jaossa nyt kuudetta kertaa. Sen avulla halutaan kannustaa vanhustyön menetelmien kehittämiseen ja nostaa vanhustyön arvostusta.
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen tukee jälleen vanhusten virkistystoimintaa. Ilmarinen on lahjoittanut 5 000 euroa Vanhustyön keskusliitolle jaettavaksi edelleen liiton jäsenyhteisöille vanhusten virkistystoimintaa varten.
Vanhustyön keskusliiton kampanja Neljän polven treffit saavutti tavoitteensa ja innosti kansalaisia kautta Suomen järjestämään monenlaista ikäpolvitoimintaa viime vuonna. Liikehdintä kertoo, että sukupolvien kohtaamiselle ja yhdessä tekemiselle on selvä tilaus, sanoo projektin johtaja Marja Saarenheimo.Kampanjan nettisivuille ilmoitettiin noin 140 tapahtumaa ja haasteita lähetettiin yli 1660 taholle.
Zonta-järjestön Sisarta ei jätetä -kampanja tempaisee kaduilla, kauppakeskuksissa ja kirjastoissa Ystävänpäivänä 14.2. useilla paikkakunnilla myymällä kirjeensulkijamerkkejä Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnan tukemiseksi. Ystäväpiiri on ryhmätoimintaa ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseksi.
Kolmas ikä – sinun odotuksesi -tutkimus julkistettiin Eläkeyhtiö Ilmarisen ja Vanhustyön keskusliiton yhteisessä iAreena ajankohtaisfoorumissa tänään Helsingissä.
Valtioneuvosto on vahvistanut Raha-automaattiyhdistyksen avustusten jaon vuodelle 2013. Vanhustyön keskusliiton avustusten kokonaismäärä on 2 974 000 euroa.
Vanhustyön keskusliiton valtakunnalliseen Innolukio-kilpailuun antamat tehtävät herättivät nuorissa kiinnostusta. Kilpailuun jätettiin 36 innovaatiota, jotka liittyvät nuoria ja ikäihmisiä yhdistävään toimintaan. Innolukio-kilpailun voittajia juhlittiin keskiviikkona 23.1.2013 Helsingin kaupungintalon juhlasalissa.
Suurin osa suomalaisista asuu pientaloissa – omakotitaloissa, paritaloissa ja rivitaloissa – ja huomattava määrä näistä pientaloista on kaksi- tai useampikerroksisia. Yli 65-vuotiaat asuvat hieman muuta väestöä useammin pientaloissa, ja erilaisten asunnonmuutostöiden tarve tuleekin Suomessa kasvamaan suurten ikäluokkien ikääntyessä. Kun toimintakyky alkaa iän myötä heiketä, saattaa useampikerroksinen oma koti käydä mahdottomaksi asua.