RAY:n ehdotukset Eloisa ikä -ikäihmisten avustusohjelmaan

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 20.12.2012

Eloisa ikä -avustusohjelma luo edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle ja mielekkäälle tekemiselle. Ohjelman lähtökohtana ovat ikäihmisten omat voimavarat, vahvuudet, elämänkokemus ja näkemys omasta arjesta. Keskeisiä teemoja ovat ikäihmisen toimijuus, osallisuus ja yhteisöllisyys.

Raha-automaattiyhdistyksen jakoehdotuksessa vuodelle 2013 esitetään Eloisa ikä –ohjelmaan seuraavia liitteessä olevia hankkeita:

[Dokumentti Eloisa ikä -ohjelma RAY:n avustusesitys (1720)]Takaisin