Yhdessä vahvempia - vanhanakin

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 7.10.2012

Valtakunnallisen vanhustenpäivän juhlan puheissa nousi esille kaksi teemaa; sukupolvien välinen vuorovaikutus ja huoli ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnista.

Tervehdyksessään Vanhustyön keskusliiton puheenjohtaja Reijo Tilvis nosti esille, ettävanhenemiseen liittyvät kielteiset asiat ovat vallanneet yhteiskunnallisen mielenkiinnon. Suomalaisten vanhusten monista vaikeuksista ja ongelmista sekä erityisesti sairaimpien vanhusten hoidosta on puhuttu ja kirjoitettu paljon. Ajoittain näyttää unohtuneen se, että elämän jatkuminen mahdollisimman pitkään on useimpien ihmisten ekstistentiaalinen toive. Samoin sairauksien sekä raihnautumisen myöhentäminen ja siten ennenaikaisen kuolleisuuden ehkäisy ovat olleet jo kauan keskeisiä yhteiskunnallisia tavoitteita.

Tämänvuotisella teemalla, Yhdessä vahvempia, Vanhustyön keskusliitto haluaa nostaa esiin eri-ikäisten ihmisten yhdessä olemista ja tekemistä. Arkipäivän positiivisuutta ja iloa, joka liittyy kaikenikäisten luonnolliseen kanssakäymiseen ja vuorovaikutukseen.

-Tässä mielessä iäkkäänkään henkilön hyvinvointi ei ole vain olemista. Se syntyy toiminnasta ja kokemuksista, jotka antavat elämään merkityksen. Hyvinvointi ja onnellisuus lisääntyvät, kun yhdessä jaetaan huolenpitoa, arjen apua ja myönteisiä elämyksiä, totesi Reijo Tilvis.

Juhlapuheen Järvenpäässä pidetyssä pääjuhlassa piti presidentti Tarja Halonen. Hän pohti ihmisarvoa ja vanhusten asemaa valmisteilla olevan vanhuspalvelulain pohjalta:

- Ihminen on arvokas itsessään - läpi elämänsä. Tätä perustotuutta lähimmäisistämme ja samalla itsestämme joutuu valitettavasti toistamaan yhä uudestaan tässä työ- ja kulutuskeskeisessä yhteiskunnassamme. Oli sitten kyse lapsista tai vanhoista, sairaista tai terveistä, opiskelijoista tai työttömistä niin heidän arvoaan pyritään mittaamaan rahassa. Talouden voimavarojen arvioimiseksi näin voidaan ja on tarpeen tehdä, mutta ihmisen omaa arvoa se ei saa muuttaa.

- Kuluneena vuonna on yleensäkin puhuttu vanhusten asemasta, hoidon laadusta ja ennen kaikkea henkilömitoituksesta todella paljon. Vanhuspalvelulaki on loppusuoralla eduskunnassa ja sen uskotaan parantavan vanhusten hoitoa. Julkinen keskustelu on liittynyt painottuneesti laitoshoitoon ja riittäviin henkilöstöresursseihin. Se on sinänsä tarpeellista. Sain itsekin tasavallan presidenttinä paljon kirjeitä, joissa kerrottiin riittämättömästä henkilöstöstä johtuneista ongelmista.

Vähemmälle keskustelulle on jäänyt vanhusten kotihoidon kehittäminen. Vanhuspalvelulaki on kuitenkin laaja kokonaisuus, jolla on tarkoitus kehittää ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin edistämistä, ennaltaehkäisyä, osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia sekä koti- ja laitoshoitoa.

-Vanhustyön painopisteeksi on hyväksytty ajatus, että vanhus on kotona niin kauan kuin mahdollista. Ja kotonahan ihmiset itsekin haluavat elää, jos vain olosuhteet sen sallivat. Käytännössä tämä on määrittynyt noin 85 vuoteen. Siinä iässä sairaudet ovat usein hankaloittaneet kotona selviämistä. Kotihoitoa ei saa suosia pelkästään siksi, että se olisi taloudellisempaa. Silloin on kyse helposti vain heitteillejätöstä.

-On tietysti hyvä laskea, montako käyntiä tavallinen arki edellyttää. Mutta yhtä tärkeää on muistaa, että se tavallinen arki sisältää vanhan ihmisen elämässä useammin arvaamattomia tilanteita. Kotona yksin asuvista yli 65 vuotiaista, joka kolmas kaatuu ainakin kerran vuodessa, yli 85 vuotiaista kaatuu jo joka toinen kerran vuodessa – ja puolet näistä toistuvasti. Asioihin voidaan ja tulee vaikuttaa monilla eri tavoin.
Asuntoja voidaan korjata, apuvälineitä hankkia ja ennen kaikkea tarvittaessa avun on tultava nopeasti, korosti presidentti Tarja Halonen.

Valtakunnallisessa pääjuhlassa tervehdyksensä esittivät myös Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen, Järvenpään kirkkoherra Vesa Koivisto ja Järvenpään Eläkeläisneuvoston puheenjohtaja Viljo Smed.

Vanhustenpäivän valtakunnallisen pääjuhlan puheet:
Juhlapuhe, presidentti Tarja Halonen

[Dokumentti Halonen juhlapuhe 2012 (1653)]

Tervehdys, Vanhsutyön keskusliiton puheenjohtaja Reijo Tilvis

[Dokumentti Tervehdys Tilvis 2012 (1656)]

Tervehdys, Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen

[Dokumentti Tervehdys Kukkonen (1655)]

Tervehdys, Järvenpään kirkkoherra Vesa Koivisto

[Dokumentti Tervehdys_Koivisto (1654)]

Tervehdys, Järvenpään Eläkeläisneuvoston pj. Viljo Smed

[Dokumentti Tervehdys_Smed (1657)]Takaisin