Vanhuksen vaikuttamismahdollisuus omiin palveluihinsa tulee huomioida hankinnan kaikissa vaiheissa

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 30.10.2012

OTK, varatuomari Anja Karvonen-Kälkäjä pureutuu väitöstutkimuksessaan asiakkaan vaikuttamismahdollisuuksiin silloin, kun kunta hankkii lakisääteisiä palveluja hankintalain mukaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Tutkimuksen keskeinen kysymys on vanhuksen vaikuttamismahdollisuus omiin palveluihinsa.

Väitöstilaisuus pidetään Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa 9. marraskuuta. Vanhustyön keskusliitto julkaisee tutkimuksen Unohtuuko vanhus? – Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen asianosaissuhteista vanhuksen vaikuttamismahdollisuuden näkökulmasta omassa tutkimussarjassaan.

Ostopalvelusopimuksen perusteella saatu julkinen lakisääteinen sosiaalipalvelu perustuu kunnan viranomaisen tekemään asiakasta koskevaan yksilölliseen muutoksenhaku-kelpoiseen hallintopäätökseen, kunnan ja yksityisen palveluntuottajan väliseen ostopalvelusopimukseen sekä yksityisen palveluntuottajan ja palvelun käyttäjänä olevan vanhuksen väliseen palvelusuunnitelmaan. Vaikuttamismahdollisuuden näkökulmasta saattaa olla ongelmallista se, että palvelun käyttäjänä oleva vanhus ei ole ostopalvelusopimuksen osapuolena, vaikka hän kuuluu sopimuksen vaikutuspiiriin ja kysymys on juuri hänelle annettavista palveluista, toteaa Anja Karvonen-Kälkäjä.

Tutkimuksen mukaan vanhuksella palvelunkäyttäjänä tulee olla vaikuttamismahdollisuus omiin palveluihinsa jo hankinnan valmisteluvaiheessa. Lakisääteistä sosiaalipalvelua toteutetaan yksilöllisen, vanhuksen kanssa yhteisymmärryksessä tehdyn palveluntarpeen arvioinnin, sen perusteella tehdyn myönteisen muutoksenhakukelpoisen hallintopäätöksen, tarjouspyynnön mukaisesti tehdyn ostopalvelusopimuksen ja yhteisymmärryksessä laaditun palvelusuunnitelman mukaisesti.

Asiakkaan vaikuttamismahdollisuus toteutuu, kun ostopalvelusopimus solmitaan palvelun käyttäjän vaikuttamismahdollisuudet huomioon ottavan tarjouspyynnön mukaisesti; palvelutarpeen arviointi tehdään yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa ja palvelut toteutetaan muutoksenhakukelpoisen hallintopäätöksen ja yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa tehdyn palvelusuunnitelman mukaisesti.
Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudesta omiin palveluihinsa tulisi säätää laissa tarkemmin ja selventää, miten arvokas elämä voidaan oikeudellisinkin keinoin toteuttaa. Samalla tulisi selventää vaikuttamismahdollisuuden normatiivisuutta ja vaikuttamismahdollisuuden puuttumiseen liittyviä sanktioita. Epävarmaa on, turvaisiko erillinen valmisteltavana oleva vanhuspalvelulaki paremmin vanhuksen riittävät sosiaalipalvelut ja vahvistaisiko se itsemääräämisoikeutta paremmin kuin nykyisin voimassa olevat lait, jos riittävät resurssit palveluiden toteuttamiseen puuttuvat eikä asiaankuuluvista sanktioista ole säädetty, Karvonen-Kälkäjä sanoo.

Väitöskirjaa voi tilata Vanhustyön keskusliiton verkkokaupasta www.vtkl.fi>verkkokauppa. Julkaisu on myynnissä viikolla 46.

Lisätiedot:
Anja Karvonen-Kälkäjä, 0400 363 887, anja.karvonen(at)prolex.fi
Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, VTKL, 050 636 11, pirkko.karjalainen(at)vtkl.fi
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, VTKL, 050 421 0762, leena.valkonen(at)vtkl.fiTakaisin