HOPEAMARKKINAT: Omaishoitajat tarvitsevat tietoa teknologiasta

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 9.10.2012

Omaishoito koskettaa lähes jokaista ihmistä jossain vaiheessa elämää. Omaistaan hoitaa paljon suurempi joukko kuin on omaishoidon tuen saajia – selvitysten mukaan noin miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään.

Omaisen hoitaminen sekä pääasiallisena tehtävänä että muun työn ohella on arvokasta ja palkitsevaa mutta vaativaa, ja teknologiaa käyttää apuna vain hyvin harva. – Teknologiaa kehittävien yritysten kannattaisi kiinnittää enemmän huomiota kotona asuviin vanhuksiin, koska tämä kohderyhmä tulee kasvamaan entisestään, toteavat projektipäälliköt Kirsti Pesola ja Lea Stenberg.

Ikäihmisille ja heidän läheisilleen, omaishoitajille ja yritysten sekä median edustajille suunnatussa keskustelutilaisuudessa pureuduttiin sekä tietopitoisten että kokemuspohjaisten alustusten johdolla ajankohtaiseen aiheeseen: miten teknologia voi tukea omaishoitajien vaativaa työtä ja minkälaista ikäihmisille tarkoitetun teknologian tulisi olla. Lisäksi esiteltiin alustavia tuloksia uudesta omaishoitajille suunnatusta kyselystä.

Uuden kyselyn mukaan omaishoitajat kokevat työssään haasteellisimmaksi hoidon sitovuuden (76 % vastanneista) sekä työn psyykkisen raskauden (59 %). Teknologia voisi auttaa sekä yhteydenpidossa että vertaistuen saamisessa. Teknologiaa on kuitenkin käytössä vain vähän. Eniten teknologian hankkimista estää tiedon ja kokeilumahdollisuuden puuttuminen sekä se, ettei tiedä, sopisiko teknologia omaan käyttöön. Vain harva vastaajista pelkäsi, että teknologiaa olisi liian vaikea käyttää. Omaishoitajat suhtautuvat teknologiaan periaatteessa myönteisesti, mutta jopa kolme neljästä kokee, että tarvitsisi lisää tietoa arkea helpottavasta teknologiasta.

Kyselyyn vastasi 115 omaishoitajaa ympäri Suomea. Haluamme kerätä omaishoitajien mielipiteitä laajasti, ja kyselyyn voi edelleen vastata KÄKÄTE-projektin verkkosivustolla: www.ikateknologia.fi > Vastaa kyselyihin > Kysely omaishoitajille.

– Muuttuvassa maailmassa omaishoito koskettaa kaikkia, totesi Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton toiminnanjohtaja Merja Salanko-Vuorela. – Suurin osa omaishoitajista asuu samassa taloudessa hoidettavan kanssa, mutta myös ns. etäomaishoitajia on paljon. Monessa perheessä lapset ovat muuttaneet kaupunkiin, kun taas vanhemmat asuvat edelleen vanhalla kotipaikkakunnalla. Tälle etäällä toisistaan asuvien ryhmälle kannattaisi kehittää helppokäyttöistä teknologiaa, Merja Salanko-Vuorela herätteli yritysten edustajia.

HOPEAMARKKINAT järjestettiin 28.9.2012 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa Hyvä Ikä -messujen yhteydessä. Tilaisuuden järjestivät Vanhustyön keskusliiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton yhteinen KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) yhteistyössä Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton kanssa. KÄKÄTE-projektin tarkoituksena on järjestää jatkossakin HOPEAMARKKINAT-keskustelutilaisuuksia ikäteknologiaan liittyvistä teemoista eri yhteistyökumppanien kanssa.

Tilaisuuden puheenvuoroihin voi tutustua KÄKÄTE-projektin verkkosivuilla: www.ikateknologia.fi > Tietoa KÄKÄTE-projektista > aineistot

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Kirsti Pesola, puh. 050 597 0069, kirsti.pesola(at)vtkl.fi,
projektipäällikkö Lea Stenberg, puh. 050 323 5533, lea.stenberg(at)valli.fi tai
toiminnanjohtaja Merja Salanko-Vuorela, puh. 020 7806 511, merja.salanko-vuorela(at)omaishoitajat.fiTakaisin