Vuoden 2012 vanhusteko -palkinto Vantaalle nuorten ja vanhusten yhteismusikaalille

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 7.10.2012

Vuoden 2012 vanhustekona palkittiin kulttuurisilla menetelmillä toteutettu sukupolvien välinen yhteistyö ja kohtaaminen.

Vanhustyön keskusliiton ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen myöntämä palkinto, suuruudeltaan 5000 euroa, jaettiin nyt viidennen kerran. Palkinto annettiin sunnuntaina Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden Nuoret luovat -ryhmälle valtakunnallisessa vanhustenpäivän pääjuhlassa Järvenpäässä.

Palkitussa projektissa nuoret ja Koivukylän palvelukeskuksessa asuvat veteraanit sekä muut sota-ajan kokeneet vanhukset toteuttivat yhteistyössä musikaalin Kultainen nuoruus. Musikaalin idea syntyi ennen joulua 2011, jolloin nuoret kiersivät ryhmänä joululaulukiertueella ilahduttamassa ikääntyneitä. Vanhusten välitön palaute kosketti nuoria ja he halusivat tulla uudelleen esiintymään ja tapaamaan heitä. Nuoret alkoivat vierailla palvelukeskuksessa ja haastatella asukkaita. Elämäntarinoita koottiin myös kirjallisesti. Koetun pohjalta nuorille syntyi halu näyttää, kuinka arvokkaita vanhukset ovat. Tapaamisista syntyi pohja yhteiselle tekemiselle ja musikaalille, kertoo erityisnuorisotyöntekijä, musikaalin ohjaaja Sari Svensson.

Yhteistyö nuorten ja ikäihmisten kanssa oli Svenssonin mukaan monella tapaa tunteita koskettavaa puolin ja toisin. Nuorten ja vanhusten välille syntyi ystävyyssuhteita ja ikäihmiset itse kokivat iloa, kun saattoivat muistella ja jakaa kokemuksiaan. Osa vanhuksista osallistui musikaaliin myös näyttämöllä, mikä oli heille uusi kokemus. Palvelutalossa pidetyt harjoitukset ja muut yhdessä tekemisen hetket toivat iloa ja piristystä monen asukkaan elämään.

Ylisukupolvinen taidetyö on keino yhdistää eri-ikäisiä ihmisiä ja saada heidät ymmärtämään toinen toistensa elämää. Musikaali on toiminut siltana nuorten ja vanhusten välillä. Taidetyön avulla voidaan vaikuttaa asenteisiin ja muuttaa niitä. Tärkeää on, minkä tunnetilan se katsojassa ja esiintyjissä herättää. Kultainen nuoruus -musikaali on herättänyt paljon tunnetiloja niin katsojissa kuin esiintyjissä. Kulttuuriset taidetyömenetelmät ovat sovellettavissa laajalti kaiken ikäisten parissa, Sari Svensson päättää.

Musikaalin tekoon osallistui reilut parikymmentä henkilöä. Nuorin esiintyjä on 13-vuotias poika ja iäkkäin 96-vuotias rouva. Esityksen on nähnyt jo yli 500 henkilöä. Musikaalin on ohjannut erityisnuorisotyöntekijä Sari Svensson ja musiikista on vastannut erityisnuorisotyöntekijä Saara Kiiveri.

Ehdotuksia vuoden 2012 vanhusteoksi jätettiin 16. Palkinnon avulla pyritään kannustamaan henkilöitä ja yhteisöjä vanhustyön kehittämiseen. Vantaan Nuoret luovat -ryhmän malli nousi esiin hakemusten joukosta, koska se aihepiiriltään liittyy vanhustenviikon teemaan Yhdessä vahvempia sekä parhaillaan vietettävään Eurooppa-tasoiseen Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuoteen.

Palkinnon luovuttivat viestintäjohtaja Päivi Sihvola ja markkinointipäällikkö Esa Jääskeläinen Ilmarisesta sekä toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen Vanhustyön keskusliitosta.

Lisätietoja juhlasta ja Vuoden vanhusteko -palkinnosta

Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, Vanhustyön keskusliitto, 050 636 11, pirkko.karjalainen(at)vtkl.fi Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, Vanhustyön keskusliitto 050 421 0762, leena.valkonen(at)vtkl.fi

Lisätietoja musikaalista ja Vantaan kaupungin Nuoret Luovat -ryhmästä

Erityisnuorisotyöntekijä Sari Svensson, 0400 414 356, sari.svensson(at)vantaa.fi

Erityisnuorisotyöntekijä Saara Kiiveri, 050 312 4500, saara.kiiveri(at)vantaa.fi

Printaa tiedote

[Dokumentti Vuoden vanhusteko 2012 tiedote (1668)]Takaisin