Vanhustyön keskusliitto vastaanotti Euroopan kansalaisen palkinnon 2012

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 7.9.2012

Vanhustyön keskusliitto vastaanotti tänään perjantaina Euroopan parlamentin myöntämän Euroopan kansalaisen palkinnon 2012. Palkitsemistilaisuus pidettiin Helsingissä ja palkintomitalin luovutti europarlamentaarikko Hannu Takkula.

Euroopan parlamentti jakaa vuosittain Euroopan kansalaisen palkinnon merkittävällä tavalla Euroopan hyväksi toimineille kansalaisille tai yhteisöille, jotka ovat edistäneet parempaa kansalaisten keskinäistä ymmärrystä ja tiiviimpää yhdentymistä tai helpottaneet rajat ylittävää tai kansainvälistä yhteistyötä Euroopan Unionissa. Tänä vuonna otettiin erityisesti huomioon Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi 2012.

Parlamentin puhemiehen Martin Schulzin johdolla valittiin kesäkuussa yhteensä 37 palkittavaa EU:n jäsenmaista. Suomesta nousi palkittavaksi Vanhustyön keskusliitto ja erityisesti liiton Neljän polven treffit -kampanja. Kampanjaa oli ehdottanut palkinnon saajaksi europarlamentaarikko Hannu Takkula.

Neljän polven treffit -kampanjaa toteutetaan koko Suomen alueella. Sen keskeisenä tavoitteena on nostaa ikäpolvien kanssakäyminen ja sen myönteiset vaikutukset yhteiskunnalliseen keskusteluun, tehdä ikäpolvia yhdistävä toiminta näkyväksi sekä järjestää tapahtumia ja levittää toimintamuotoja.

Vanhustyön keskusliitto on erittäin kiitollinen tästä merkittävästä tunnustuksesta, sanoo toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen.

Hankkeen johtaja Marja Saarenheimo iloitsee Neljän polven treffit -kampanjan kohtaamasta innostuksesta. Kampanjan avulla on noussut esiin käytännön yhteistyö ja toiminta eri sukupolvien välillä, josta on ilmoitettu esimerkkejä kampanjan nettisivuille jo kymmeniä. Samoin kampanja on virittänyt uusia ideoita uusilla tahoilla.

Neljän polven treffeissä teemana olivat keväällä ruoka ja perinteet, kesällä liikunta ja nyt syyskaudella kulttuuri. Kampanjan nettisivuille voi edelleen ilmoittaa ideoitaan, jättää haasteita muille ja osallistua kilpailuun.
Kampanjassa löydetyistä ja sen innoittamana kehitetyistä toiminnoista kootaan sähköinen tietopankki käytäntöjen levittämiseen. Tietopankin avulla uudet toimijat voivat suunnitella ikäpolvitoimintaansa.

Lisätietoja: www.ikapolvet.fi

Euroopan kansalaisen palkinnon luovutti europarlamentaarikko Hannu Takkula (vas) ja sen vastaanottivat hankkeen johtaja Marja Saarenheimo, Vanhustyön keskusliiton valtuuston puheenjohtaja Markku Lehto toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen.Takaisin