KIRA-foorumi ja KÄKÄTE tutkivat: Asumisen kustannukset huolettavat ikäihmisiä

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 7.9.2012

Tuoreen selvityksen mukaan yhdeksän kymmenestä yli 55-vuotiaasta suomalaisesta on sitä mieltä, että talojen ja asuntojen kunnossapidosta ei voi tinkiä ja tarvittavat remontit on toteutettava. Remontit kuitenkin pelottavat ikääntyviä. Eniten huolta aiheuttavat korjausten kustannukset. Lisäksi huolettavat remontteja suunnittelevien ja toteuttavien ammattilaisten palvelun laatu sekä mahdollinen tarve muuttaa muualle asumisen kallistumisen vuoksi.

KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) ja Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA selvittivät ikääntyvien suomalaisten asumistoiveita ja -tarpeita TNS Gallupilla teetetyllä kyselyllä. 55–74-vuotiaiden mielipiteitä kartoitettiin verkkopaneelissa, johon vastasi 562 henkilöä. 75–80-vuotiaiden mielipiteitä selvitettiin heidät paremmin tavoittavassa puhelinhaastattelussa, jossa haastateltiin 401 henkilöä.

Kyselyn perusteella peräti 83 prosenttia vastaajista toivoo yhteiskunnalta enemmän tukea asuntojen uudistamiseksi ikääntyvien tarpeisiin sopivaksi. Toisaalta yli 90 prosenttia ilmoittaa olevansa valmis käyttämään rahoja asumismukavuutensa parantamiseksi ja omaan hyvinvointiinsa. Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta tehdä suuria korjauksia asuntoonsa, ja peruskorjausremontti saattaa nostaa pienituloisen eläkeläisen asumiskuluja liikaa.

Tuloksista käykin ilmi, että eriarvoisuus ikäihmisten joukossa on suurta. Korkeat asumiskustannukset hankaloittavat etenkin vuokralla asuvien arkea. Lisäksi vuokralla asujat ilmoittavat omistusasujia huomattavasti enemmän asumista hankaloittavia puutteita asunnoissaan.

Eniten ikäihmisiä huolettaa joutuminen terveydentilansa vuoksi tilanteeseen, jossa ei voi itse päättää asioistaan. Pienituloiset ja vähemmän koulutetut ovat enemmän huolissaan kuin paremmin toimeentulevat.

Asunnon ominaisuuksista ikäihmiset pitävät tärkeimpänä mahdollisuutta oleskella ulkona. He arvostavat myös omaa rauhaa ja yksityisyyttä sekä lähellä sijaitsevia palveluja. Vanhimpien ikäryhmässä tärkeimmäksi nousee asunnon esteettömyys. Erityisesti vanhimmat vastaajat sekä pienituloiset arvostavat lisäksi talon energiatehokkuutta ja pieniä lämmityskustannuksia.

Tutustu raporttiin: Ikääntyminen ja asuminen 2012 raportti

Lisätietoja:
Kirsti Pesola, projektipäällikkö, KÄKÄTE-projekti, puh. 050 597 0069, kirsti.pesola(at)vtkl.fi

Lea Stenberg, projektipäällikkö, KÄKÄTE-projekti, puh. 050 323 5533, lea.stenberg(at)valli.fi

Merja Vuoripuro, viestintäjohtaja, KIRA-foorumin viestintäryhmän puheenjohtaja, puh. 040 587 2642Takaisin