Hyvä ravitsemus edistää aivoterveyttä ja toimintakykyä

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 21.9.2012

Hyvä ravitsemustila edistää aivoterveyttä, ylläpitää toimintakykyä, hidastaa sairauksien pahenemista ja parantaa elämänlaatua. Ravitsemuksesta huolehtiminen kuuluu iäkkäiden hyvään hoitoon. Hoitokodeissa ja kotihoidossa ruokailuhetket rytmittävät päivää.

Suomen muistiasiantuntijat ja Vanhustyön keskusliitto ovat yhteistyössä julkaisseet oppaat ikääntyneiden ihmisten ravitsemushoidosta hoitajien ja ruokapalvelun näkökulmasta. Oppaat on tarkoitettu hoitajille, ruokapalveluhenkilöstölle, päättäjille, opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille. Oppaat julkistettiin tänään Helsingissä.

Ikääntyneen ravitsemus - opas ravitsemuksen arviointiin ja ravitsemushoitoon
Oppaan tavoitteena antaa iäkkäiden parissa työskenteleville eväitä ravitsemusongelmien tunnistamiseen ja vinkkejä ravitsemushoitoon. Ravitsemushoitoa voidaan toteuttaa monin tavoin. Iäkkään parissa työskentelevistä jokainen voi päivittäisessä työssään arvioida asiakkaidensa ravitsemusta: onko ruokahalu hyvä, syökö asiakas koko annoksen ja kuuluuko ruokavalioon päivittäin tuoreita kasviksia ja hedelmiä? Ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä on käsitelty oppaassa käytännön esimerkkien avulla.

Ikääntyneen ravitsemus ja ruokapalvelut -opas
Oppaan tavoitteena on antaa selkeä kuva ruokapalvelun suunnittelusta ja toteutuksesta. Ikääntyneille ruokaa valmistavilla on tärkeää olla osaamista ruoan ravitsemuksellisesta laadusta, maistuvuudesta ja sopivuudesta ikäryhmälle. Tuotantotapojen, jakelun ja tarjolle asettelun mahdollisuuksista tulee myös olla riittävästi tietoa, jotta kustannukset saadaan optimoitua. Paras ruoka ei aina suinkaan ole mahdollisimman halvalla tuotettua, varsinkin jos ruoka jää lautaselle. Syömättä jäänyt ja pois heitetty ruoka on aina kalleinta ruokaa. Oppaan lopussa on lisäksi esimerkkejä käytännössä hyviksi todetuista ruokaohjeista.

Oppaat tulevat myyntiin lokakuussa Vanhustyön keskusliiton verkkokauppaan www.vtkl.fi>verkkokauppa ja Suomen muistiasiantuntijoiden sivuille www.muistiasiantuntijat.fi >julkaisuluettelo ja tilaukset.

Lisätietoja
Projektijohtaja, ETT Merja Suominen, Suomen muistiasiantuntijat ry, p. 050 308 1990 , merja.suominen(at)sumut.fi
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, Vanhsutyön keskusliitto, 050 421 0762, leena.valkonen(at)vtkl.fiTakaisin