Ikäihmiset tarvitsevat nykyistä helppokäyttöisempiä automaatteja ja maksupäätteitä

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 28.8.2012

Korteilla maksaminen on yleistynyt, pankkipalveluja karsitaan ja käteisen rahan nostaminen on vaikeutunut varsinkin syrjäseuduilla. Uhkana on, että itsepalvelun ja sähköisten palvelujen yleistyessä ikääntyneet jäävät syrjään. Tämä käy ilmi KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) tutkimuksesta Automaatit ja maksupäätteet ikäihmisten näkökulmasta, jossa selvitetään kauppojen maksupäätteiden ja erilaisten automaattien helppokäyttöisyyttä ja saavutettavuutta.

Ikäihmisten näkökulmasta automaattien ja maksupäätteiden käyttöön liittyy monia ongelmia.
– Laitteiden suunnittelussa tulee ottaa eri käyttäjäryhmät paremmin huomioon, toteaa suunnittelija Päivi Aro, toinen tutkimuksen tekijöistä. – Monen on hankala käyttää pienikokoisia maksupäätteitä, heikkolaatuiselta näytöltä ohjeiden lukeminen on vaikeaa ja pienten, erityisesti jäykkien näppäinten käyttämisessä on monia ongelmia. Laitteiden toimintojen, termien ja näppäimistöjen yhdenmukaistaminen helpottaisi laitteiden käytön oppimista ja muistamista.

Teknologisten laitteiden helppokäyttöisyys vaikuttaa paitsi rahankäytön turvallisuuteen myös ikääntyneiden arjessa pärjäämiseen. – Kaikilla ei ole luotettavaa läheistä, joka voisi käydä automaatilla, toteavat KÄKÄTE-projektin projektipäälliköt Kirsti Pesola ja Lea Stenberg. – Vaarana on, että kortti ja tunnusluku luovutetaan toisen haltuun, jos asiointi ei muuten onnistu. Laitteiden helppokäyttöisyys edistää ikäihmisten omatoimisuutta ja vähentää avuntarvetta. Kyse on yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta.

Laitteiden lisäksi myös käyttöympäristössä on parantamisen varaa. Moni kokee turvattomuutta ja epävarmuutta automaattien ja maksupäätteiden käytössä.
– Käteisen rahan nostotilanteessa pelätään varkauksia ja maksukortin käytössä virheiden tekemistä, kertoo suunnittelija Sara Ikävalko, toinen tutkimuksen tekijöistä. – Julkisen ympäristön sosiaalinen paine lisää epävarman käyttäjän hermostuneisuutta entisestään.

Tutkimuksessa kokeiltiin Otto-automaatteja, kolmea erilaista kaupan maksupäätettä, kahta huoltoaseman maksuautomaattia sekä VR:n ja HSL:n lippuautomaatteja. Tutkimus esittelee automaattien ja maksupäätteiden kehittämistarpeita sekä toimenpide-ehdotuksia niiden käytettävyyden parantamiseksi. Tutkimus on hyödyllinen suunnittelijoille ja kehittäjille sekä kaikille teknisten laitteiden käytettävyydestä kiinnostuneille.

Julkaisun voi tilata Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitosta (puh. 09 774 5900) tai Vanhustyön keskusliitosta (puh. 09 350 8600). Yksittäiskappaleet toimitetaan maksutta. Tutkimus on ladattavissa KÄKÄTE-projektin verkkosivustolta www.ikateknologia.fi > Hankkeita ja julkaisuja > Julkaisuja > KÄKÄTE-projektin julkaisuja.

Tutkimus pdf-tiedostona (2090 kt): Automaatit ja maksupäätteet ikäihmisen näkökulmasta

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen KÄKÄTE-projekti käynnistyi tammikuussa 2010. Viisivuotisen RAY-rahoitteisen projektin tavoitteena on teknologian keinoin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä. KÄKÄTE-projekti on osa World Design Capital Helsinki 2012 -ohjelmaa.

Lisätietoja: Päivi Aro, puh. 040 707 7640, paivi.aro(at)pinko.fi, projektipäälliköt Kirsti Pesola, puh. 050 597 0069, kirsti.pesola(at)vtkl.fi ja Lea Stenberg, puh. 050 323 5533, lea.stenberg(at)valli.fi.Takaisin