HYVÄN VANHUUDEN PUOLESTA! - Liittokokous hyväksyi kolmivuotissuunnitelman

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 24.8.2012

Vanhustyön keskusliiton liittokokous kokoontui 24.8. Helsingissä ja hyväksyi liiton toiminta- ja taloussuunnitelman seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Kauden teemaksi nostettiin Hyvän vanhuuden puolesta. Teeman kautta keskusliitto haluaa korostaa, että sen kaiken toiminnan tärkein päämäärä on ikäihmisten hyvinvoinnin parantaminen ja korkeatasoisen vanhustyön toteuttaminen.

Keskusliiton lähes 350 jäsenyhteisöä ja monet yhteistyökumppanit työskentelevät edistääkseen näitä päämääriä. Liiton toiminnan mahdollistaa Raha-automaattiyhdistyksen taloudellinen tuki, joka on kaikille sosiaali- ja terveysalan järjestöille jatkossakin elintärkeä.
Toimintasuunnitelmassa tähdennetään, että ikäihmisillä tulee olla oikeus päättää elämästään ja palveluistaan. Tämä merkitsee sitä, että tarjolla on oltava erilaisia vaihtoehtoja niin arkielämässä kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kunnilla on keskeinen vastuu palveluiden järjestämisestä. Yksilöllä on kuitenkin aina myös oma vastuu elämänsä järjestämisestä.

Kansalaisjärjestöjen monipuolisella vapaaehtoisella työllä on merkittävä rooli ikäihmisten voimavarojen vahvistamisessa. Yleishyödylliset järjestöt voivat yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa tarjota monipuolista virkistystä ja tekemistä sekä oman osaamisen käyttöä vapaaehtoistoiminnassa.

Keskusliitto vetoaa tuleviin kuntapäättäjiin, jotka valitaan 29.10. vaaleissa. Keskusliitto painottaa, että kuntien on varattava riittävät määrärahat ikäihmisten asumispalveluihin, kotihoitoon ja terveyspalveluihin. Kunta on vastuussa toimivasta palvelukokonaisuudesta siten, että ihmisten yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Palveluneuvonnan ja yksilöllisen palveluohjauksen järjestäminen on toteutettava. Paikallinen yhteistyö järjestöjen kanssa on yhä tärkeämpi voimavara kunnille. Vanhuspalvelulain toteuttaminen on kaikkien toimijoiden yhteinen asia. Kaikissa palveluissa on oltava riittävä määrä osaavaa henkilökuntaa.

Vanhustyön keskusliiton uudeksi puheenjohtajaksi vuoden 2013 alusta alkavalle kolmivuotiskaudelle valittiin ylijohtaja, YTT Elli Aaltonen. Hänellä on monipuolinen kokemus sosiaali- ja terveydenhuollosta, erityisesti vanhustenhuollosta ja omaishoidosta. Ylijohtaja Aaltonen seuraa liiton hallituksen puheenjohtajana professori emeritus Reijo Tilvistä, joka on johtanut liittoa vuodesta 1995 lähtien.

Keskusliiton valtuuston puheenjohtajaksi 24.8.2012 alkavalle kolmivuotiskaudelle valittiin VTT Markku Lehto. Hänen merkittävä virkauransa sisältää mm. kauden sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä. Liiton valtuustoon valittiin 24 jäsentä varajäsenineen edustamaan liiton laajaa jäsenkenttää kautta Suomen.

Lisätietoja: Pirkko Karjalainen, toiminnanjohtaja, 050 6366 11
Leena Valkonen, viestintäpäällikkö, 050 4210 762
Liiton kuntavaaliteesit: kuntavaliteesit 2012Takaisin