Hennattuja partoja – Ikääntyvät somalimiehet ryhmätoiminnassa

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 7.8.2012

Vanhustyön keskusliiton IkäMAMU -toiminta on tuottanut uuden julkaisun, Hennattuja partoja – Ikääntyvät somalimiehet ryhmätoiminnassa. Julkaisu on suunnittelija Hilkka Linderborgin ammatillinen lisensiaattityö, joka tarkastettiin Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa (sosiaalitieteiden laitos, yhteisösosiaalityön erikoistumisala) kesäkuussa 2012.

Tutkimuksen tehtävänä oli tarkastella sitä, millaisia merkityksiä yhteisösosiaalityön työmuotona järjestetyllä ryhmätoiminnalla on ikääntyville somalimiehille. Tutkimuksen kohteena oli ryhmä yli 60-vuotiaita somalimiehiä, jotka asuivat eri puolilla pääkaupunkia. Tutkimuksen teoreettinen osuus pohjautuu Charles Taylorin tunnustamisen politiikasta esiin tuomiin keskusteluihin.

Ryhmätoiminta on tarjonnut ikääntyville somalimiehille uusia sosiaalisia suhteita, ystäviä ja kontakteja olemassa olevien rinnalle ja menetettyjen tilalle. Suhteet mahdollistavat vuorovaikutuksen ympäröivään yhteiskuntaan, joka on peruslähtökohta dialogisuudelle ja sitä kautta saatavalle tunnustamiselle. Ryhmän sisäinen vuorovaikutus ja yhteistoiminta ovat lisänneet miesten keskinäistä oma-aputoimintaa, jolloin autettavista on tullut auttajia ja auttajista autettavia. Ryhmätoiminta on auttanut miehiä säilyttämään arvokkuutensa tuoden elämään rytmiä ja uutta sisältöä aikaisemman passiivisemman arjen tilalle.

Ryhmätoiminta on mutkaton ja vähän resursseja vaativa yhteisösosiaalityön työmuoto, jota tulisi entisestään hyödyntää. Toiminta antaa miehille uusia elämyksiä ja kokemuksia siitä, että on tarvittu ja kunnioitettu. Ryhmätoiminta auttaa näkemään ikämiehet yksilöinä omine osaamisineen, mieltymyksineen ja luonteenpiirteineen, sanoo suunnittelija Hilkka Linderborg Vanhustyön keskusliiton IkäMAMU -toiminnasta.

Julkaisu on tilattavissa Vanhustyön keskusliiton verkkokaupasta tai tuote(at)vtkl.fi. Julkaisun hinta on 15 euroa.Takaisin