Innolukio-kilpailu käynnistyy: Vanhustyön keskusliitto haastaa lukiolaiset ideoimaan nuorten ja ikäihmisten yhteistä toimintaa

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 16.8.2012

Vanhustyön keskusliitto on mukana Innolukiossa. Innolukio on koko Suomen lukiolaisille suunnattu ideakilpailu ja oppimisympäristöhanke, joka tähtää luovuuden oppimiseen ja työelämän tutustumiseen. Innolukion kautta keskusliitto haluaa edistää nuorten ja ikäihmisten kohtaamista sekä tehdä vanhustyötä ja sen toimijoita tunnetuksi nuorten keskuudessa. Innolukion avajaiset pidettiin tänään 16.8.2012 Espoon Barona Areenalla.

Vanhustyön keskusliitto antaa Innolukioon kilpailutehtävän. Tehtävässä nuoria pyydetään kehittämään uudenlainen toimintatapa tai ratkaisu, joka lisää nuorten ja ikäihmisten kohtaamista, yhdessäoloa ja yhteistä toimintaa. Toiminnan tulee
• olla hyödyksi ja iloksi ikäihmisille ja nuorille
• soveltua paikallisiin olosuhteisiin ja paikalliseen kulttuuriin
• olla organisoitu siten, että sillä on jatkuvuutta
• olla uudenlainen ratkaisu, joka kuitenkin voi perustua olemassa olevaan toimintaan, esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan.

Kilpailutehtävän tekemistä varten nuoret tarvitsevat tietoa ikäihmisten elämästä ja paikkakunnan vanhustyöstä, mm. vapaaehtoistoiminnasta. Tähän mennessä jo yli 30 Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisöä eri puolilta maata on ilmoittautunut ohjaamaan kilpailuun osallistuvia lukiolaisia. Mukaan ilmoittautuneet paikalliset toimijat on lueteltu oheisessa liitteessä. Lisää toimijoita on tulossa mukaan!

Keskusliiton Innolukio-kummi, sosiaalineuvos Sulo Aho Keravalta pitää nuorten ja iäkkäiden kanssakäymistä tärkeänä:
– Iäkkäänä ihmisenä arvostan suuresti yhteistyötä nuorten kanssa ja eri ikäpolvien kohtaamista. Erityisesti olen iloinnut aina silloin kun olen tavannut nuoria opiskelijoita, jotka ovat valinneet ammatikseen vanhusten auttamisen ja siihen liittyvän palvelutoiminnan. Silloin vanheneminen tuntuu turvalliselta.

Keskusliiton toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen kannustaa myös keskusteluun sukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta.
– Me Vanhustyön keskusliitossa haluamme tuoda esiin vanhojen ja nuorten yhdessäolon tärkeyttä. Opittavaa on puolin ja toisin – yhteisiä kiinnostuksenaiheita löytyy. Ennakkoluulot karisevat, kun ollaan keskenään tekemisissä.

Innolukio-kilpailussa on myös viikoittaisia ideointitehtäviä. Vanhustyön keskusliitto tulee antamaan valtakunnallisella Vanhustenviikolla 7.–14.10. oman tehtävänsä lukiolaisten ratkottavaksi. Vanhustenviikon teemana on Yhdessä vahvempia.

Innonlukion kilpailuaika on 10.9.–14.12.2012. Loppukilpailu pidetään tammikuussa 2013.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, 050 636 11
Järjestöpäällikkö Terhi Jussila, 050 323 9122
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, 050 421 0762
etunimi.sukunimi a vtkl.fi, www.innolukio.fi

Vanhustyön keskusliiton jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet yhteistyökumppaneiksi kilpailutehtävässä:

[Dokumentti Innolukio_VTKL:n jäsenyhteisöt (1578)]Takaisin